• Odbierz prezent
P.A. NOVA S.A.: Zawarcie umowy o roboty budowlane (2021-04-01 14:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
P.A. NOVA S.A.
Temat
Zawarcie umowy o roboty budowlane
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 01.04.2021 r. do siedziby Spółki wpłynęła umowa o roboty budowlane ("Umowa") zawarta pomiędzy P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako „Wykonawcą” i Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie jako „Zamawiającym”, której przedmiotem jest budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjlano-biurowym w Tarnobrzegu.

Wartość netto wynagrodzenia Emitenta z tytułu Umowy stanowi 6% przychodów grupy kapitałowej P.A. NOVA według ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach).

Uzyskanie pozwolenia dla w/w obiektu ma nastąpić do dnia 31.03.2022 r.

Szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne


MESSAGE (ENGLISH VERSION)P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
P.A. NOVA S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100Gliwice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Górnych Wałow42
(ulica)(numer)
32 400410032 4004110
(telefon)(fax)
pa-nova@pa-nova.com.plwww.pa-nova.com.pl
(e-mail)(www)
6310200417003529385
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Tomasz JanikPrezes Zarządu
2021-04-01Przemysław ŻurWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk