• Odbierz prezent
P.A. NOVA S.A.: Umowa generalnego wykonawstwa robót budowlanych. (2023-06-01 15:09)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2023
Data sporządzenia: 2023-06-01
Skrócona nazwa emitenta
P.A. NOVA S.A.
Temat
Umowa generalnego wykonawstwa robót budowlanych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 1 czerwca 2023 r. do siedziby Spółki wpłynął podpisany egzemplarz umowy generalnego wykonawstwa robót budowlanych („Umowa”) pomiędzy P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako Wykonawcą i Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu jako Zamawiającym.

Przedmiotem Umowy jest budowa centrum handlowego wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą.
Wynagrodzenie ryczałtowe netto Emitenta za wykonanie przedmiotu Umowy stanowi około 12% przychodów grupy kapitałowej P.A. NOVA według ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach).
Strony ustaliły termin zakończenia prac na dzień 25.01.2024 r.

Szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
P.A. NOVA S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100Gliwice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Górnych Wałow42
(ulica)(numer)
32 4004100
(telefon)(fax)
biuro@panova.plwww.panova.pl
(e-mail)(www)
6310200417003529385
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-06-01Tomasz JanikPrezes Zarządu
2023-06-01Ewa BobkowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk