• Odbierz prezent
P.A. NOVA S.A.: Powołanie osób nadzorujących (2021-06-15 21:09)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia:2021-06-15
Skrócona nazwa emitenta
P.A. NOVA S.A.
Temat
Powołanie osób nadzorujących
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd P.A. NOVA S.A. informuje, że w dniu 15 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru osób nadzorujących na pięcioletnią kadencję. W skład Rady Nadzorczej Spółki weszli:
Pan Rafał Adamus – Członek Rady Nadzorczej
Pani Katarzyna Jurek-Lessaer – Członek Rady Nadzorczej
Pani Agnieszka Bobkowska – Członek Rady Nadzorczej
Pan Paweł Ruka – Członek Rady Nadzorczej.
Pan Grzegorz Chłopek – Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie z zapisami § 20 statutu spółki, Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona członków Rady. Wybór zostanie dokonany na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

(życiorysy zgodnie z wymogami pkt. 5)

Podstawa prawna:
RMF GPW § 5 ust. 5
Załączniki
PlikOpis
Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.pdfCV członków Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
P.A. NOVA S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100Gliwice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Górnych Wałow42
(ulica)(numer)
32 400410032 4004110
(telefon)(fax)
pa-nova@pa-nova.com.plwww.pa-nova.com.pl
(e-mail)(www)
6310200417003529385
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-15Tomasz JanikPrezes Zarządu
2021-06-15Ewa BobkowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk