• Odbierz prezent
P4 SP. Z O.O.: Zawarcie nowej Umowy Kredytów w kwocie 5,5 miliardów złotych (2021-03-26 16:49)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
P4 SP. Z O.O.
Temat
Zawarcie nowej Umowy Kredytów w kwocie 5,5 miliardów złotych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd P4 sp. z o.o. (“Emitent”, „Play”), spółki należącej do francuskiej grupy iliad, informuje, że w dniu 26 marca 2021 r. Emitent zawarł z Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG oraz Santander Bank Polska jako Głównymi Organizatorami i Gwarantami oraz z powyższymi bankami oraz Credit Agricole Bank Polska jako Pierwotnymi Kredytodawcami nową Umowę Kredytów Terminowych i Odnawialnych na łączną kwotę 5,5 miliardów złotych („Umowa Kredytów”, „Kredyty”).

Po spełnieniu warunków zawieszających, Kredyt Terminowy w kwocie PLN 3,5 mld udzielony zostanie na okres 5 lat, zaś Kredyt Odnawialny w kwocie PLN 2 mld będzie dostępny przez okres 3 lat z możliwością jego przedłużenia lub zamiany na kredyt terminowy, za zgodą Kredytodawców. Kredyty nie są zabezpieczone. Środki z Umowy Kredytów mogą być wykorzystane na spłatę obecnego zadłużenia Emitenta oraz na ogólne cele korporacyjne.

Kredyt oprocentowany jest według stopy zmiennej opartej na stawce WIBOR plus marża, której wielkość uzależniona jest od poziomu zadłużenia Play, którego maksymalny pułap, liczony jako skonsolidowana skorygowana EBITDAaL do długu netto, ustalony został na 3.25x.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

4/2021 Signing of new Facilities Agreement in the amount of PLN 5.5 billion

The Management Board of P4 sp. z o.o. (“Issuer”, “Play”), the company belonging to French iliad group, hereby informs that on March 26, 2021, the Issuer signed with Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG and Santander Bank Polska as Mandated Lead Arrangers and Underwriters as well as with above mentioned banks and Credit Agricole Bank Polska as Original Lenders, the new Term and Revolving Facilities Agreement amounting to PLN 5.5 billion (“Facilities Agreement”, “Facilities”).

Upon fulfilment of conditions precedent, Term Facility in the amount of PLN 3.5 billion will be granted for a period of 5 years, and the Revolving Facility of PLN 2 billion will be available for the period of 3 years with an option to extend tenor or convert to a Term Facility upon the consent of the Lenders. The Facilities Agreement is unsecured. The Facilities may be utilized for repayment of existing indebtedness of the Issuer and for general corporate purposes.

The interest rate of the Facilities is floating and based on WIBOR rate plus a margin, being subject to the leverage of Play, which maximum level, calculated as consolidated adjusted EBITDAaL to consolidated net debt, was set at 3.25x.

Legal basis: Art. 17 MAR

P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(pełna nazwa emitenta)
P4 SP. Z O.O.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-677Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wynalazek1
(ulica)(numer)
+48 22 319 44 07
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9512120077 015808609
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Jean-Marc Harion


CHIEF EXECUTIVE OFFICER


2021-03-26

Piotr Kuriata

CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT AND REGULATORY OFFICER

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk