• Odbierz prezent
P4 SP. Z O.O.: Całkowita spłata i zamknięcie Umowy Kredytów Uprzywilejowanych z dnia 7 marca 2017 r. (2021-03-30 19:52)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
P4 SP. Z O.O.
Temat
Całkowita spłata i zamknięcie Umowy Kredytów Uprzywilejowanych z dnia 7 marca 2017 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd P4 sp. z o.o. (“Emitent”), spółki należącej do francuskiej grupy iliad, informuje, że w dniu 30 marca 2021 r. Emitent dokonał całkowitej spłaty i zamknął wszystkie zobowiązania wynikające z Umowy Kredytów Uprzywilejowanych z dnia 7 marca 2017r. (z późn. zmianami), oraz Umowy dot. Dodatkowej Linii Kredytowej, zawartej dnia 14 kwietnia 2020r („Spłata Kredytów Uprzywilejowanych”).

Spłata Kredytów Uprzywilejowanych została dokonana poprzez częściowe wykorzystanie środków uzyskanych z nowej Umowy Kredytów o wartości 5,5 miliarda złotych zawartej w dniu 26 marca 2021 r. (Raport ESPI 4/2021). W wyniku dokonania Spłaty Kredytów Uprzywilejowanych, zabezpieczenia udzielone przez Emitenta, w tym m.in. zastaw na aktywach, zostaną zwolnione.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

2021.03.30

5/2021 Full repayment and cancellation of Senior Facilities Agreement dated March 7, 2017.

The Management Board of P4 sp. z o.o. (“Issuer”), the company belonging to French iliad group, hereby informs that on March 30, 2021, the Issuer has fully repaid and cancelled all commitments under the Senior Facilities Agreement dates March 7, 2021 (as amended), and Additional Facility Agreement dated April 14, 2020 (“Repayment of Senior Facilities”).

Repayment of Senior Facilities was made from partial utilization of funds of PLN 5.5 billion Term and Revolving Facilities Agreement dated March 26, 2021 (ESPI report no. 4/2021). In result of Repayment of Senior Facilities, the security granted by the Issuer, including pledge over the assets of the Issuer, will be released.

Legal basis: Art. 17 MAR

P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(pełna nazwa emitenta)
P4 SP. Z O.O.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-677Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wynalazek1
(ulica)(numer)
+48 22 319 44 07
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9512120077 015808609
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30
Jean-Marc Harion
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
2021-03-30
Piotr Kuriata
CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT AND REGULATORY OFFICER

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk