• Odbierz prezent
P24: Present24 S.A. - Raport roczny za rok obrotowy 2021 (2022-07-06 21:54)
fot. freepik.com
Zarząd Present24 S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2021, wraz z następującymi załącznikami:
1/ raportem rocznym;
2/ sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2021;
3/ sprawozdaniem finansowym Emitenta za rok 2021;
4/ sprawozdanie biegłego rewidenta wraz z opinią

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 w zw. z §5 ust. 6.1. - 6.2. i §6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-07-06 21:54:51Bartosz TomalkiewiczPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk