• Odbierz prezent
Ożywienie sprzedaży detalicznej we wrześniu było chwilowe

Sprzedaż detaliczna wzrosła we wrześniu nominalnie o 2.7%r/r wobec wzrostu o 0.4%r/r w poprzednim miesiącu. Dynamika sprzedaży detalicznej okazała się zbliżona do oczekiwań rynkowych na poziomie 2.4%r/r. W ujęciu realnym sprzedaż detaliczna wzrosła we wrześniu o 2.5%r/r wobec wzrostu o 0.5%r/r w sierpniu i średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 1.9%r/r.

Wnioski: Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu, po mocno rozczarowującym sierpniu, powróciła na wyższy poziom. Według danych GUS największy wzrost sprzedaży towarów w ujęciu r/r (w cenach stałych) zanotowano w kategorii „meble, rtv, agd” (o 8.6%). Wzrosty sprzedaży miały także miejsce w przypadku pojazdów samochodowych (o 4.9%), prasy, książek i wyspecjalizowanych sklepów (o 3.0% ), czy żywności i napojów (o 1.6%). Natomiast spadek sprzedaży zanotowano w przypadku paliw (o 4.6%), w grupie towarów „pozostałe” (o 2.7%) oraz w przypadku odzieży i obuwia (o 1.7%). GUS poinformował, że we wrześniu br., w porównaniu z poprzednim miesiącem, odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 9.5%), a wzrost udziału sprzedaży przez Internet dotyczył głównie prasy i książek, odzieży i obuwia oraz mebli i sprzętu rtv, agd.

Ożywienie sprzedaży detalicznej we wrześniu miało po części związek z rozpoczęciem roku szkolnego. Sierpień był miesiącem niepewności co do tego, czy nauka w szkołach rozpocznie się w trybie stacjonarnym, stąd i zakupy związane m.in. z pójściem dzieci do szkół było odkładane w czasie. Realizowano je właśnie we wrześniu. Niestety wrzesień, zwłaszcza druga jego połowa, był już także czasem coraz mocniejszego wzrostu zachorowań na COVID-19, co pogarszało nastroje konsumentów. Październik jest pod tym względem jeszcze gorszy i biorąc pod uwagę pierwsze raporty wskazujące na wyraźny spadek odwiedzających chociażby galerie handlowe, a także uwzględniając nałożone od połowy miesiąca restrykcje, należy spodziewać się ponownego pogorszenia danych dotyczących sprzedaży detalicznej w poszczególnych miesiącach czwartego kwartału br. Z danych miesięcznych wynika, że dynamika realna sprzedaży detalicznej w trzecim kwartale wyniosła około 2.0%r/r (wobec spadku o 10.7%r/r w drugim kwartale), co sugeruje wzrost konsumpcji w tym okresie o około 1-1.5%r/r. Koniec br., mimo świąt Bożego Narodzenia, może być wyjątkowy i przynieść ponowny spadek konsumpcji gospodarstw domowych.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju i zagranicą, wprowadzane obostrzenia czy powtórne lockdowny w niektórych krajach, są z całą pewnością bacznie obserwowane przez RPP. Oddala się perspektywa jakichkolwiek podwyżek stóp procentowych, prawdopodobnie nie dojdzie do nich przez najbliższych kilka lat. Natomiast ponowny spadek aktywności gospodarczej będzie skłaniał Radę do myślenia o dalszym luzowaniu polityki monetarnej. W świecie zerowych niemal stóp procentowych należy jednak raczej spodziewać się poszerzania aktualnie używanych, bądź wprowadzania nowych, narzędzi niestandardowych w polityce pieniężnej, aniżeli dalszego cięcia stóp do poziomów ujemnych.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk