• Odbierz prezent
OXY: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r. (2023-05-31 17:05)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2023 z dn. 13 stycznia 2023 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r. oraz raportu EBI nr 5/2023 z dn. 23 maja 2023 r., w którym przekazał informację o zmianie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r., niniejszym informuje o kolejnej zmianie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r. i ustaleniu nowego terminu ich publikacji na 7 czerwca 2023 r.

Jednocześnie Zarząd informuje o naruszeniu obowiązków informacyjnych z uwagi na nieprzekazanie raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r. w terminie do końca 5 miesiąca od dnia bilansowego (tj. do 31 maja 2023 r.) oraz z uwagi na nieprzekazanie niniejszego raportu o zmianie terminu publikacji tych raportów rocznych za 2022 r. na co najmniej 2 dni przed wcześniej ogłoszoną datą ich publikacji, która przypadała na dziś. Zarząd informuje, iż zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r. spowodowana jest przedłużającymi się pracami nad przygotowaniem tych raportów.

Podstawa prawna:
- § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect",
- pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect" (zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect").
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-05-31 17:05:02Edward MężykPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk