• Odbierz prezent
OXY: Zawarcie umów z biegłym rewidentem (2021-03-18 20:36)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Oxygen SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 18 marca 2021 r. zawarł ze spółką GLOBAL AUDIT PARTNER – Boczkowski, Duś, Procner – Biegli Rewidenci Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 3106 umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej w której Spółka jest jednostką dominującą za 2020 rok obrotowy, oraz umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych jednostkowych Spółki i skonsolidowanych Grupy Kapitałowej w której Spółka jest jednostką dominującą za lata 2021 i 2022.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-18 20:36:07Edward MężykPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk