• Odbierz prezent
OXY: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 października 2021 r. (2021-10-26 20:22)
fot. freepik.com
Zarząd Oxygen SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 26 października 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej podjętej uchwały. Nie nastąpiło niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Ponadto Zarząd wskazuje, iż Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. Wyszczególnienie zmian obejmujących obecnie obowiązujące oraz uchwalone brzmienie Zarząd przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) i pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-10-26 20:22:49Edward MężykPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk