• Odbierz prezent
OVI: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r. (2023-06-01 14:23)
fot. freepik.com
Zarząd Emitenta Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”, „Spółka”] niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta [„ZWZ”] na dzień 30 czerwca 2023 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Karolina Kowalik, Małgorzata Kowalewska-Łaguna, Notariusze spółka cywilna ul. Hoża 37, lok. 16, 00-681 Warszawa.

W załączeniu:
1.pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,
2.projekty uchwał na ZWZ,
3.wzór pełnomocnictwa i formularza do wykonywania głosu na ZWZ
przez pełnomocnika,
4.informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce,
5.klauzula informacyjna RODO na ZWZ,
6.treść projektów aneksów do umów pożyczek zawartych przez
Emitenta z Jackiem Dębowskim, Prezesem Zarządu Spółki,
7.treść projektów aneksów do umów pożyczek zawartych przez
Emitenta z Jackiem Chojeckim, Wiceprezesem Zarządu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie ob-rotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-06-01 14:23:52Jacek DębowskiPrezes Zarządu
2023-06-01 14:23:52Jacek ChojeckiWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk