• Odbierz prezent
OVI: Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta. (2021-03-24 20:32)

Spis załączników:

Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym informuje o zawarciu w dniu 24 marca 2021 r. umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta ze spółką Biuro Biegłych Rewidentów "Eko-Bilans" spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi (90-248) przy ulicy P.O.W. 29/3, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 64 („Firma audytorska”).
Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z Firmą audytorską jest badanie jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2020 oraz za rok obrotowy 2021.
Wybór Firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 i 2021 r. został dokonany przez Radę Nadzorczą Emitenta w uchwale nr 2/2/2021 w sprawie wyboru firmy audytorskiej. Rada Nadzorcza dokonała powyższego wyboru, mając na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zadań przez biegłego rewidenta działającego w imieniu Firmy audytorskiej.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-24 20:32:30Jacek DębowskiPrezes Zarządu
2021-03-24 20:32:30Jacek ChojeckiWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk