• Odbierz prezent
OUT: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem (2021-03-12 10:36)

Spis załączników:

Zarząd Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: Spółka) informuje, iż 12 marca 2021 r. zawarł z Polaudit sp. z o.o., wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 552 umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-12 10:36:53Łukasz GolonkaCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk