• Odbierz prezent
Oto spółki, które wzlecą na skrzydłach Centralnego Portu - szykuje się giełdowa rewolucja

Kluczowi beneficjenci – które spółki skorzystają na CPK?

 

Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, prócz omówionych wpływów na gospodarkę Polski, wpłynie też na wzrost na rynku zamówień publicznych. Skorzystać na tym będą mogły również spółki notowane na giełdzie, a wzrost ich wyników finansowych może przyczynić się do wzrostu wartości przedsiębiorstw z poszczególnych sektorów GPW. Potencjalnych beneficjentów trzeba podzielić na:

 • Beneficjentów bezpośrednich
 • Beneficjentów pośrednich

Bezpośredni beneficjenci to tacy, których obszar działalności związany jest z pierwszą fazą realizacji inwestycji CPK. Szczególnie istotne będą więc spółki z sektora budownictwa, przemysłu materiałów budowlanych, przemysłu surowcowego, energetyki, eco-energii i technologii. Pośredni beneficjenci to spółki, które wykorzystają rozwój regionu w otoczeniu CPK (Airport City) i poszerzą skalę swojej działalności operacyjnej o nowy rynek wewnętrzny.

 

Beneficjenci bezpośredni

Budownictwo

Jest to najbardziej oczywista branża związana z powstaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Szacuje się, że ponad 80% inwestycji zostanie zrealizowanych właśnie w tym sektorze. Przy tak dużych nakładach inwestycyjnych (łącznie – 143 mld zł) z pewnością konieczna będzie mobilizacja całego sektora budownictwa w Polsce, co oznacza, że beneficjentów może być wielu i każda spółka będzie miała szanse urwać kawałek tortu.

Komponentów branży budowlanej z (WIG-budownictwo) jest wiele, natomiast kluczowymi, pod względem obrotu, spółkami są Torpol SA, Polimex SA, MDI Energia i Budimex SA. W związku z tym, że nakłady inwestycyjne na modernizację i rozbudowę sieci kolejowych są największe (94 mld zł), pretendentem do gigantycznego zwiększenia sprzedaży jest spółka Torpol, która działa na rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury kolejowej. Oferta spółki obejmuje usługi związane z budową oraz modernizacją stacji, linii i szlaków kolejowych, w tym m.in. wykonawstwo robót torowych, sieci trakcyjnych i zasilania elektroenergetycznego. Obecnie firma zapewnia wysoki zwrot z kapitałów własnych (ROE – 13%) i względnie stabilną wycenę rynkową (C/Z – x9.62). Zakup akcji w perspektywie długoterminowej może być rozsądnym rozwiązaniem i ciekawą opcją do zdywersyfikowania swojego portfela inwestycyjnego.

FXMAG pozostałe oto spółki, które wzlecą na skrzydłach centralnego portu - szykuje się giełdowa rewolucja centralny port komunikacyjny giełda papierów wartościowych w co inwestować akcje 1

Polimex-Mostostal to spółka zajmująca się realizacją projektów inżynieryjno-budowlanych. W przeszłości spółka brała czynny udział w publicznych ofertach przetargowych i realizowała sporo projektów, także i tym razem może się okazać jednym z beneficjentów budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Oprócz produkcji i budownictwa infrastrukturalnego, spółka ma w swojej ofercie surowiec niezbędny przy budowie wielkich konstrukcji – stal. Dzięki temu jej pozycja negocjacyjna może być większa niż w przypadku innych spółek. Aktualnie firma zapewnia dobry zwrot z kapitałów własnych (ponad 10%) i relatywnie dobrą wycenę rynkową – cena do zysku na poziomie 6.73 (niższa od średniej sektora o 0.34).

Kolejne dwie spółki to Budimex oraz MDI Energia. Budimex to spółka z kapitalizacją na poziomie 6 miliardów złotych i jeden z największych komponentów tego sektora z koncentracją na rynek polski. Budimex to generalny wykonawca w obszarze infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniskowej. Know-how zdobyty przez lata działalności i profil niemal skrojony pod budowę CPK może okazać się szansą dla spółki na ekspansję rynkową i rozwój w obszarze budownictwa. Co prawda, wskaźniki giełdowe Budimex znacznie odbiegają od średniej sektora (C/Z – x27.44), jednak firmie nie można odmówić potencjału i silniej pozycji konkurencyjnej. Przedsiębiorstwo wypracowuje rok roczny zwrot z kapitałów własnych na poziomie 20-30%. MDI Energia prowadzi działalność w branży OZE i specjalizuje się w instalacji paneli fotowoltaicznych. O eco-energii jeszcze będzie mowa, natomiast MDI notowana jest w WIG-budownictwo ze względu na działalność w obszarze rynku deweloperskiego i realizacji kompleksów mieszkaniowych, dlatego też została umieszczona w tym zestawieniu.

 

Energetyka i eco-energia

Realizacja inwestycji o tej skali pochłonie dużo energii. Będzie ona potrzebna zarówno na etapie budowy infrastruktury portu lotniczego, dróg i kolei, ale też w momencie rozpoczęcia działalności operacyjnej. W tym celu koniecznym będzie wybudowanie sieci energetycznej, której operatorem i dostawcą prądu będzie jedna ze spółek Skarbu Państwa. Położenia geograficzne Centralnego Portu Komunikacyjnego wskazuje na Polską Grupę Energetyczną (PGE). Ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy rezerwa energetyczna PGE przewiduje na ten moment zaopatrywanie całego CPK, a zapotrzebowanie będzie ogromne.

Jednym z efektywnych sposobów poradzenia sobie z dużym zapotrzebowaniem energetycznym portu lotniczego może być instalacja paneli fotowoltaicznych. Spółki z tego sektora postrzegane są przez inwestorów bardzo pozytywnie, co pokazuje ostatni boom giełdowy na Columbus Energy SA czy ML System. Chyba już nikt nie ma wątpliwości, że w kontekście coraz bardziej rygorystycznych przepisów i presji ze strony opinii publicznej (na pozyskiwanie energii z paliw kopalnych) energia odnawialna jest przyszłością.

FXMAG pozostałe oto spółki, które wzlecą na skrzydłach centralnego portu - szykuje się giełdowa rewolucja centralny port komunikacyjny giełda papierów wartościowych w co inwestować akcje 2FXMAG pozostałe oto spółki, które wzlecą na skrzydłach centralnego portu - szykuje się giełdowa rewolucja centralny port komunikacyjny giełda papierów wartościowych w co inwestować akcje 3

Źródło: biznesradar.pl

ML System to spółka oferująca dość innowacyjnie rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem. Firma ma za sobą pokaźne portfolio, a do ich sukcesów należy m.in. budowa paneli PV w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jesionka, realizacja kontraktów na lotnisku Chopina w Warszawie czy instalacja licznych paneli słonecznych na polskich uczelniach. Idąc tym tropem można podejrzewać, że ML System będzie miał w planach budowę paneli w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Aktualnie spółka znajduje się w dwuletnim mocnym trendzie wzrostowym i rok rocznie zwiększa swoje moce sprzedażowe. Obecnie cena do zysku wskazuje na przewartościowanie spółki (x128.89), natomiast warto mieć na uwadze, że sektor ten mocno się rozwija i wkrótce może nadgonić wypracowanymi zyskami.

Kolejnym gigantem z segmentu energii odnawialnej jest Columbus Energy, który ponownie oferuje sprzedaż oraz montaż odnawialnych źródeł energii. Dwuletnie stopy zwrotu sięgają w jej przypadku +6114%, z ceną do zysku na poziomie x113. Zwrot z kapitałów własnych wyniósł w ostatnim kwartale 53%, co jest wynikiem bardzo dobrym. Podobnie jak ML System, spółka ta może znacząco zyskać na znaczeniu oferując swoje rozwiązania przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 

Przemysł surowcowy i materiałów budowlanych

Realizacja inwestycji o tej skali wymaga odpowiedniego zaplecza surowcowego, a także odpowiednich materiałów budowlanych. W kwestii surowców potrzebnych do budowy portu, mogą to być raczej prywatni podwykonawcy nienotowani na warszawskim parkiecie. Przetwórstwo surowców nie jest w naszym regionie na tyle atrakcyjne i brakuje spółek, które mogłyby zostać poddane niniejszej analizie.

Przemysł materiałów budowlanych obejmuje obszary związane z pracami wykończeniowymi i na wczesnym etapie budowy portu jak na przykład instalacje grzewcze, przeciwpożarowe, budowę płyt betonowych czy malowanie wnętrz. Producenci są tu zaledwie podwykonawcami, a za ich zatrudnienie odpowiada wielu innych wykonawców generalnych. Niemniej, dla niektórych spółek realizacja takiej inwestycji może stanowić kamień milowy dla rozwoju i ekspansji ich działalności, a zanotowanie na ich rachunkach nawet niewielkich (przy tej skali inwestycji) obrotów może być dalszym przyczynkiem do reinwestycji zysku i poszerzenia skali – w konsekwencji do wzrostu wartości firmy dla akcjonariuszy.

FXMAG pozostałe oto spółki, które wzlecą na skrzydłach centralnego portu - szykuje się giełdowa rewolucja centralny port komunikacyjny giełda papierów wartościowych w co inwestować akcje 4

Pierwszą spółką jest Libet (LBT) notowany na GPW, przy czym kapitalizacja firmy wynosi 92 miliony złotych. Od połowy 2017 roku cena akcji pikowała osiągając historyczne minimum w marcu tego roku. Aktualnie wycena Libetu oscyluje wokół 1.800 zł i w porównaniu z ceną emisyjną jest to ponad o połowę mniej. Co może być istotne dla niektórych inwestorów, spółka nie posiada w zobowiązaniach długoterminowych kredytów i pożyczek, a bieżący kapitał obrotowy finansowany jest z wypracowanego zysku. Natomiast pożyczki o krótkim terminie zapadalności (do 12 miesięcy) stanowią niecałe 20% wartości pasywów. Firma rok rocznie notuje dodatnie przepływy z działalności operacyjnej i ujemne po stronie działalności finansowej i inwestycyjnej (co stanowi o skupie akcji własnych, płatnościach z tytułu leasingu i wydatkami inwestycyjnymi). Czym się zajmuje?

Libet to producent powierzchni betonowych szeroko wykorzystywanych przy inwestycjach takich jak Centralny Port Komunikacyjny. Spółka oferuje zarówno produkty skierowane do odbiorcy masowego jak i te z segmentu premium. Co ważniejsze, firma nie ogranicza się zaledwie do klienta indywidualnego i prowadzi działalność w obszarze zamówień publicznych i sprzedaje materiały wykorzystywane podczas inwestycji infrastrukturalnych. Należy jednak dodać, że firma ma problem z utrzymaniem organicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży, a niekiedy zdarza się nawet minusowy zysk brutto. Zysk netto jest bardzo zmienny co podkreśla wysokie ryzyko prowadzonej działalności i firma nie prowadzi polityki dywidendowej.

FXMAG pozostałe oto spółki, które wzlecą na skrzydłach centralnego portu - szykuje się giełdowa rewolucja centralny port komunikacyjny giełda papierów wartościowych w co inwestować akcje 5

Źródło: stooq.pl

Drugą, w sektorze materiałów budowlanych, spółką jest polski producent farb i lakierów – Śnieżka SA. Tutaj intuicyjnie, budowa wykończeniowa CPK wymagać będzie hektolitrów farby, a wygra podwykonawca z najlepszą (niekoniecznie najtańszą) ofertą przetargową. Śnieżka to jeden z liderów na polskim rynku, od lat zwiększa swoje przychody i zysk netto, posiada odpowiednią strukturę bilansową (w kwestiach zadłużenia, płynności i rentowności) i bardzo dobrą kondycję przepływów pieniężnych. Ponadto spółka wypłaca regularną i rosnącą dywidendę roczną i warto zastanowić się nad włączeniem jej do portfela nie tylko ze względu na potencjał w kwestii budowy CPK, ale także ze względu na świetne relacje inwestorskie.

FXMAG pozostałe oto spółki, które wzlecą na skrzydłach centralnego portu - szykuje się giełdowa rewolucja centralny port komunikacyjny giełda papierów wartościowych w co inwestować akcje 6

Trzecią spółką jest Ulma Construccion, czyli firma prowadząca sprzedaż i dostawę rusztowań dla wszystkich sektorów budownictwa. Do jej usług należy też montaż i świadczenie usług logistycznych. Ulma posiada bogate portfolio i renomę również na zagranicznych rynkach. Wyróżnia ją lepszy sektorowy wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE – 12,20%) oraz niedoszacowanie inwestorów w odniesieniu do sektora (C/Z – x5,93).

FXMAG pozostałe oto spółki, które wzlecą na skrzydłach centralnego portu - szykuje się giełdowa rewolucja centralny port komunikacyjny giełda papierów wartościowych w co inwestować akcje 7

 

Technologie i informatyka

Podstawowym czynnikiem sukcesu nowoczesnego lotniska jest stworzenie odpowiedniego zaplecza technologicznego, który pomaga w zakresie potrzeb i czasu oczekiwania klientów, traktowania bagażu czy procesów kontroli bezpieczeństwa. Udany projekt zakłada minimalny czas oczekiwania i szybką odprawę, co wpływa na odczucia konsumentów i pozwala zmaksymalizować przepustowość lotniska. A większy przepływ klientów, to lepszy zysk i sukces komercyjny lotniska. Nowoczesne lotnisko pozwala na e-odprawę, samodzielne nadawanie bagażów i automatyzację procesów kontroli i boardingu. Wszystko powyższe sprawia, że budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego nie odbędzie się bez wsparcia firm z sektora technologicznego i informatycznego. Analizie poddane zostały trzy obiecujące spółki (2 z GPW i 1 z NewConnect), a są nimi: Assecopol, Unima 2000 oraz Verbicom.

Asseco to lider branży informatycznej w Polsce (ponad 40% udziału w WIG-informatyka) i naturalny pretendent to współpracy w zakresie systemów informatycznych dla CPK. Spółka mogłaby zapewnić obsługę architektury informatycznej, a jej klientami są między innymi instytucje publiczne (CPK również będzie inwestycją Skarbu Państwa) jak NIK, GUS, MEN i wiele innych. Na ten moment wskaźniki oferują C/Z na poziomie x18.67, co stanowi +1.15 w odniesieniu do sektora, CAGR – czyli skumulowany roczny wzrost – 9% przychodów ze sprzedaży oraz stale rosnącą marżę na zysku netto 700 mln zł wobec 575 mln zł w 2015. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej również rosną i są stabilne, spółka spłaca swoje zadłużenie i wypracowuje zysk. Dywidenda wypłacana corocznie.

FXMAG pozostałe oto spółki, które wzlecą na skrzydłach centralnego portu - szykuje się giełdowa rewolucja centralny port komunikacyjny giełda papierów wartościowych w co inwestować akcje 8

Unima 2k zaliczyła debiut w 2006 roku i obecnie warta jest 9,5 mln złotych. Wachlarz działalności obejmuje technologie teleinformatyczne, systemy automatyki budynkowej (co istotne w kontekście obsługi tak dużego portu lotniczego) i technologie wdrażania systemów dostępu kontroli i przeciwpożarowych. Jeśli wziąć pod lupę wskaźniki giełdowe, te kształtują się nad wyraz atrakcyjnie – cena do zysk 9.19, ROE 8-procentowy. Force index, czyli wskaźnik obrazujący tendencje rynkowe wskazuje na nadchodzącą presję na kupno akcji Unimy. Tyle jeśli chodzi o analizę techniczną. Bardziej istotna w długim terminie może być analiza finansowa, która wygląda obiecująco. Spółka zapewnia stale rosnące przychody ze sprzedaży, jednak problem pojawia się na etapie wypracowania zysku. Nieprzewidywalność kosztów wpływa na zysk operacyjny, który w niektórych latach bywa ujemny. Wysoka zmienność kosztów może być spowodowana sporym udziałem kosztów stałych przedsiębiorstwa. Do 2018 roku spółka wypłacała dywidendę. Poniżej wykres ceny akcji Unimy 2000.

FXMAG pozostałe oto spółki, które wzlecą na skrzydłach centralnego portu - szykuje się giełdowa rewolucja centralny port komunikacyjny giełda papierów wartościowych w co inwestować akcje 9

Źródło: stooq.pl

Verbicom to spółka notowana na rynku NewConnect (IPO w 2008 roku) o kapitalizacji ponad 10 milionów złotych. Do jej oferty należy integracja rozwiązań z automatyki i teleinformatyki, czyli urządzenia monitoringu, systemy detekcji i przeciwpożarowe, systemy kontroli dostępu i zarządzania budynkiem. Słowem, może dostarczyć obsługę infrastruktury niezbędnej na lotnisku CPK.

FXMAG pozostałe oto spółki, które wzlecą na skrzydłach centralnego portu - szykuje się giełdowa rewolucja centralny port komunikacyjny giełda papierów wartościowych w co inwestować akcje 10

Źródło: biznesradar.pl

 

Podsumowanie

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie największą, do tej pory, inwestycją zainicjowaną z publicznych pieniędzy. Szacowana wartość wyniesie około 143 miliardy złotych, a głównymi inwestycjami będzie rozbudowa i modernizacja infrastruktury kolejowej, budowa nowych połączeń dróg ekspresowych i postawienie portu lotniczego.

Inwestycja w CPK na zawsze odmieni oblicze regionów i miejscowości położonych w jej sąsiedztwie, windując ceny nieruchomości i przyciągając lokalnych inwestorów i wielkie koncerny korzystające z bliskiego sąsiedztwa portu lotniczego. Wśród beneficjentów giełdowych znajdzie się sektor budownictwa, który dostanie zamówienia na astronomiczne kwoty. Skorzystać też na tym mogą firmy wiodące prym w polskiej eco-energii, oferując swoje rozwiązania w pozyskiwaniu i dostarczaniu prądu dla planowanych inwestycji. Wszystko to odbędzie się z pomocą spółek wyspecjalizowanych w dostarczaniu rozwiązań logistycznych i materiałów, a całość dopełniona zostanie stworzeniem odpowiedniej technologii zapewniającej CPK wysoką przepustowość i jakość usług.


Szymon Czuraj

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk