• Odbierz prezent
OT LOGISTICS: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 26.03.2021 r. (2021-03-05 18:28)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia:2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 26.03.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących:
1) nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii H (Obligacje);
2) raportów bieżących w sprawie uchwał zgromadzeń obligatariuszy Obligacji oraz zgód Zarządu OT Logistics S.A. (Emitent) na zmiany warunków emisji Obligacji uchwalone przez zgromadzenia obligatariuszy;
3) raportu bieżącego nr 59/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wejścia w życie dokumentacji wdrażającej uzgodnione kluczowe warunki dalszej współpracy Emitenta z Głównymi Wierzycielami Finansowymi; oraz
4) zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji w zakresie zasad odbywania się zgromadzenia obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 7 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 29 kwietnia 2020 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 39/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.,

Emitent informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 26 marca 2021 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III p (Zgromadzenie).

Emitent informuje, że umożliwia obligatariuszom Obligacji, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia prawidłowo zgłoszą swój udział w Zgromadzeniu, uczestnictwo w obradach Zgromadzenia oraz wykonywanie prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z regulaminem zgromadzenia obligatariuszy Obligacji oraz ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia.

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie podjęcie przez Obligatariuszy decyzji związanych z trwającymi procesami dezinwestycji oraz sprzedaży Aktywów do Sprzedaży, a także zmianami w strukturze właścicielskiej niektórych podmiotów zależnych Emitenta, w szczególności w sprawie ewentualnego dalszego przedłużenia terminów na realizację trwających procesów sprzedaży wybranych aktywów oraz dostosowania postanowień Warunków Emisji i Umowy Pomiędzy Wierzycielami do ewentualnych oczekiwań kupujących, odbiegających od obecnie obowiązujących postanowień Warunków Emisji lub Umowy Pomiędzy Wierzycielami lub dostosowania ich do aktualnych potrzeb Emitenta.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.
Załączniki
PlikOpis
OTL_RB_15_20210305_Ogloszenie_projekty_uchwal.pdfOgłoszenie Projekty Uchwał
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICSUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
71-430Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zbożowa4
(ulica)(numer)
+48 91 425 73 00+48 91 425 73 58
(telefon)(fax)
info@otlogistics.com.plwww.otlogistics.com.pl
(e-mail)(www)
8960000049930055366
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Konrad HernikPrezes Zarządu
2021-03-05Kamil JedynakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk