• Odbierz prezent
OT LOGISTICS: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 15.04.2021 r. (2021-03-25 21:08)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia:2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 15.04.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących:
1) nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii H (Obligacje);
2) raportów bieżących w sprawie uchwał zgromadzeń obligatariuszy Obligacji oraz zgód Zarządu OT Logistics S.A. (Emitent) na zmiany warunków emisji Obligacji uchwalone przez zgromadzenia obligatariuszy;
3) raportu bieżącego nr 59/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wejścia w życie dokumentacji wdrażającej uzgodnione kluczowe warunki dalszej współpracy Emitenta z Głównymi Wierzycielami Finansowymi; oraz
4) zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji w zakresie zasad odbywania się zgromadzenia obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 7 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 29 kwietnia 2020 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 39/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.,

Emitent informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III p (Zgromadzenie).

Emitent informuje, że umożliwia obligatariuszom Obligacji, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia prawidłowo zgłoszą swój udział w Zgromadzeniu, uczestnictwo w obradach Zgromadzenia oraz wykonywanie prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z regulaminem zgromadzenia obligatariuszy Obligacji oraz ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia.

Zwołanie Zgromadzenia uzasadnione jest koniecznością dostosowania niektórych postanowień Warunków Emisji lub Umowy Pomiędzy Wierzycielami (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) do aktualnej sytuacji Grupy Kapitałowej Emitenta związanej, między innymi, z przedłużającym się procesem sprzedaży akcji C. Hartwig Gdynia S.A., środki z której to sprzedaży są przeznaczane na spłatę zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta wobec Głównych Wierzycieli Finansowych, w tym na istotną spłatę zadłużenia finansowego Emitenta z tytułu Obligacji. Z uwagi na trwającą pandemię spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz charakter działalności C. Hartwig Gdynia S.A., proces ten wymagał od zaangażowanych stron więcej czasu niż zazwyczaj w tego typu transakcjach.

Zasadniczym przedmiotem obrad zgromadzenia będzie wobec tego, między innymi, podjęcie uchwał w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji (Warunki Emisji), w tym postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji, o których jest mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, obejmujących, między innymi, półroczne przesunięcie daty wykupu Obligacji, a także innych uchwał, między innymi, w sprawie wyrażenia zgody na zmianę harmonogramu niektórych działań objętych planem naprawczym Emitenta lub na dokonanie przez Emitenta określonych transakcji.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia zawierająca szczegółowe uzasadnienie oraz informacje dotyczące porządku i przedmiotu obrad stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.
Załączniki
PlikOpis
OTL_RB_19_20210325_Ogloszenie_Projekty_Uchwal.pdfOgłoszenie Projekty Uchwał
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICSUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
71-430Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zbożowa4
(ulica)(numer)
+48 91 425 73 00+48 91 425 73 58
(telefon)(fax)
info@otlogistics.com.plwww.otlogistics.com.pl
(e-mail)(www)
8960000049930055366
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Konrad HernikPrezes Zarządu
2021-03-25Kamil JedynakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk