• Odbierz prezent
OT LOGISTICS: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 27.10.2021 r. (2021-10-27 20:50)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr76/2021
Data sporządzenia: 2021-10-27
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 27.10.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (NWZ) w dniu 27.10.2021 r.

1. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 793.116 akcji Spółki, z których przysługiwało 793.116 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 8,22% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 6,61% ogólnej liczby głosów w Spółce;

2. Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2.133.936 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.133.936 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 22,12% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 17,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. I Fundusz Mistral S.A. posiadał 6.718.134 akcji Spółki, z których przysługiwało 6.718.134 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 69,65% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 55,99% ogólnej liczby głosów w Spółce;


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICSUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
71-430Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zbożowa4
(ulica)(numer)
+48 609 130 265
(telefon)(fax)
info@otlogistics.plwww.otlogistics.pl
(e-mail)(www)
8960000049930055366
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-27Konrad HernikPrezes Zarządu
2021-10-27Kamil JedynakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk