• Odbierz prezent
OT LOGISTICS: Wygaśnięcie umowy z ERSTE d o.o., w tym wynikającego z niej mechanizmu opcji put (2021-03-31 18:28)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Wygaśnięcie umowy z ERSTE d o.o., w tym wynikającego z niej mechanizmu opcji put
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd OT Logistics S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 z dnia 31.03.2021 r., w którym Emitent informował m.in. o wystąpieniu skutku rozporządzającego transakcji sprzedaży stanowiących własność Emitenta 2.360.924 akcji Luka Rijeka d.d. (LR), stanowiących 17,51% kapitału zakładowego LR (Akcje) na rzecz Rubicon Partners Ventures Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej sp. z o.o. (Kupujący) (Transakcja), informuje iż w wyniku przeprowadzenia Transakcji, udział Emitenta w kapitale zakładowym LR uległ obniżeniu i wynosi na dzień 31.03.2021 r. - 9,84%.

Wobec obniżenia udziału Emitenta w kapitale zakładowym LR poniżej progu 10% wskazanego w umowie pomiędzy akcjonariuszami LR z dnia 15.09.2017 r., łączącej Spółkę z chorwacką spółką zarządzającą funduszami emerytalnymi ERSTE d.o.o. (ERSTE) jako akcjonariuszami LR (Umowa SHA) (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2017), Umowa SHA wygasła z dniem 31.03.2021 r.

Wskutek wygaśnięcia Umowy SHA wygasło m.in. warunkowe zobowiązanie Emitenta wobec ERSTE z tytułu opcji put na akcje LR wynikające z Umowy SHA. Wobec powyższego, Emitent rozpozna przychód z tytułu rozwiązania rezerwy na zobowiązanie z tytułu opcji put wobec ERSTE w wysokości 34,1 mln zł, odpowiadającej wycenie tego zobowiązania w księgach Emitenta na dzień 31.03.2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICSUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
71-430Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zbożowa4
(ulica)(numer)
+48 91 425 73 00+48 91 425 73 58
(telefon)(fax)
info@otlogistics.com.plwww.otlogistics.com.pl
(e-mail)(www)
8960000049930055366
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Konrad HernikPrezes Zarządu
2021-03-31Kamil JedynakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk