• Odbierz prezent
OT LOGISTICS: Wejście w życie uchwały nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy serii H z dnia 09.08.2021 r. (2021-10-20 06:57)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr69/2021
Data sporządzenia:2021-10-20
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Wejście w życie uchwały nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy serii H z dnia 09.08.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:
1) raportu bieżącego nr 39/2021 z dnia 09.07.2021 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") na dzień 30.07.2021 r. ("Zgromadzenie Obligatariuszy");
2) raportu bieżącego nr 41/2021 z dnia 30.07.2021 r., w którym Emitent informował o uchwałach powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażeniu zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy; oraz
3) raportu bieżącego nr 44/2021 z dnia 09.08.2021 r. w sprawie uchwał powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenia zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia,

zgodnie z postanowieniami paragrafu 4 uchwały nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji z dnia 09.08.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Emitenta akcji C. Hartwig Gdynia S.A. i dokonanie innych czynności związanych z transakcją oraz w sprawie zmiany Warunków Emisji ("Uchwała"), informuje, że do dnia niniejszego raportu bieżącego główni wierzyciele finansowi Emitenta, wyrazili zgody na wszystkie czynności, dokumenty i transakcje objęte zgodą udzieloną na podstawie Uchwały.

Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przewidziane w paragrafie 4 Uchwały oświadczenie Zarządu Emitenta potwierdzające wyrażenie ww. zgód przez głównych wierzycielami finansowych Emitenta. Tym samym warunki zawieszające wejście w życie Uchwały zostały spełnione i Uchwała weszła w życie.
Załączniki
PlikOpis
OTL_RB_69_20211020_Oswiadczenie_Zarzadu.pdfOświadczenie Zarządu
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICSUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
71-430Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zbożowa4
(ulica)(numer)
+48 609 130 265
(telefon)(fax)
info@otlogistics.plwww.otlogistics.pl
(e-mail)(www)
8960000049930055366
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-20Konrad HernikPrezes Zarządu
2021-10-20Kamil JedynakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk