• Odbierz prezent
OT LOGISTICS: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 27.10.2021 r. (2021-10-27 20:44)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr75/2021
Data sporządzenia:2021-10-27
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 27.10.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ), zwołane na dzień 27.10.2021 r. podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Emitent informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte oraz, że do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki
PlikOpis
OTL_RB_75_20211027_ESPI_Zalacznik.pdfZałącznik do raportu
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICSUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
71-430Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zbożowa4
(ulica)(numer)
+48 609 130 265
(telefon)(fax)
info@otlogistics.plwww.otlogistics.pl
(e-mail)(www)
8960000049930055366
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-27Konrad HernikPrezes Zarządu
2021-10-27Kamil JedynakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk