• Odbierz prezent
OT LOGISTICS: Rejestracja zmiany Statutu Spółki (2021-02-26 16:21)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia:2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu 19.02.2021 r., rejestracji zmian Statutu Spółki przyjętego uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Zmiana Statutu Spółki obejmowała:
- § 18 Statutu ust. 6, który otrzymał nowe następujące brzmienie:
„6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a także w Gliwicach, Krakowie lub w Warszawie.”

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę, przyjęty uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 stycznia 2021 r.
Załączniki
PlikOpis
OTL_RB_13_20210226_Zalacznik do raportu.pdfZałącznik do raportu
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICSUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
71-430Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zbożowa4
(ulica)(numer)
+48 91 425 73 00+48 91 425 73 58
(telefon)(fax)
info@otlogistics.com.plwww.otlogistics.com.pl
(e-mail)(www)
8960000049930055366
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Konrad HernikPrezes Zarządu
2021-02-26Kamil Jedynak Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk