• Odbierz prezent
OT LOGISTICS: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na dzień 27.10.2021 r. – uzupełnienie do projektu uchwały (2021-10-26 16:44)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr74/2021
Data sporządzenia:2021-10-26
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na dzień 27.10.2021 r. – uzupełnienie do projektu uchwały
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OT LOGISTICS Spółka Akcyjna (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2021/ESPI z dnia 30.09.2021 r., w którym Spółka informowała o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. na dzień 27.10.2021 r., w załączeniu przesyła opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E (Opinia).

W załączeniu do raportu Spółka przekazuje treść Opinii Zarządu.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)
Załączniki
PlikOpis
OTL_RB_74_20211026_Zalacznik.pdfZałącznik do raportu
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICSUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
71-430Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zbożowa4
(ulica)(numer)
+48 609 130 265
(telefon)(fax)
info@otlogistics.plwww.otlogistics.pl
(e-mail)(www)
8960000049930055366
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-26Konrad HernikPrezes Zarządu
2021-10-26Kamil JedynakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk