• Odbierz prezent
Oszałamiające osłabienie złotego! Kursy euro (EUR), funta (GBP), dolara (USD), franka (CHF), korony norweskiej (NOK) na rynku Forex - aktualne prognozy
fot. Kursy euro, funta, dolara, franka, korony norweskiej na rynku Forex - aktualne prognozy

Odczyt globalnego wskaźnika PMI sektora przemysłowego za czerwiec uplasował się na poziomie 52,2 pkt, co oznacza poprawę koniunktury jednak w wolniejszym tempie w odniesieniu do poprzedniego miesiąca. Poziom wskaźnika ponownie znalazł się najniżej od sierpnia 2020r., a także należy nadmienić, że jest to 24 miesiąc z rzędu, kiedy wskaźnik utrzymuje się powyżej granicznego poziomu 50 pkt, czyli granicy oddzielającej ekspansję od recesji. W czerwcu, globalna produkcja przemysłowa wzrosła po raz pierwszy od trzech miesięcy. Głównym motorem wzrostu były Chiny, gdzie po trzech miesiącach spowolnienia, wzrost produkcji był najsilniejszy od października 2020r.

Wpływ odbicia poziomu produkcji w Chinach widoczne przełożył się na subindeks Global Manufacturing Output Index, który wzrósł z 49,6 do 52,5 pkt., natomiast kalkulacja bez udziału Chin wykazała spadek z 52,6 do 50,6 pkt., czyli poziomu bliskiego stagnacji. Spowolnienie tempa wzrostu miało miejsce w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Indiach, Wielkiej Brytanii oraz Brazylii, natomiast spadek produkcji dotknął Strefy Euro i Korei Południowej. W ujęciu sektorowym, dane wykazywały szeroki wzrost wolumenów produkcji w czerwcu. Najsilniejszy poziom wzrostu miał miejsce w sektorze dóbr konsumpcyjnych i ustanowił siedmiomiesięczny szczyt. Jeśli chodzi o dobra pośrednie i kapitałowe, to obydwie kategorie powróciły do poziomu ekspansji po dwóch miesiącach przebywania w strefie recesji. Optymizmem nie napawa jednak poziom popytu obserwowany w końcu drugiego kwartału. Wzrost przyjętych nowych zamówień spowolnił z 50,9 do 50,1 pkt., czyli najniższego poziomu w ciągu dwuletniej serii wzrostów wskaźnika. Słabo wypadł także poziom obrotów handlowych, czego powodem było spowolnienie nowej działalności eksportowej po raz czwarty z rzędu.

Zobacz też: Stopy procentowe w USA w górę! Jak zareagował kurs dolara (USD) na decyzję Fed?

 

Oszałamiające osłabienie złotego! Kursy euro (EUR), funta (GBP), dolara (USD), franka (CHF), korony norweskiej (NOK) na rynku Forex - aktualne prognozy - 1

 

GBPPLN

Druga połowa czerwca przyniosła konsolidację notowań pary GBPPLN w okolicy 5,45. Natomiast w pierwszych tygodniach lipca mieliśmy do czynienia z mocnym osłabieniem złotego, które przełożyło się na wzrost notowań GBPPLN nawet do poziomu 5,75, czyli najwyżej od marcowego szczytu będącego wynikiem wybuchu wojny. Powyższe było rezultatem przede wszystkim presji na krajową walutę w wyniku zapowiedzi RPP odnośnie zbliżającego się końca cyklu podwyżek stóp procentowych przy jednoczesnej utrzymującej się awersji do ryzyka na rynku globalny.

Zobacz też: Droga upadku dumnej i prestiżowej waluty, czyli kurs funta (GBP) spadł na nowe dwudziestoletnie minima!

 

Oszałamiające osłabienie złotego! Kursy euro (EUR), funta (GBP), dolara (USD), franka (CHF), korony norweskiej (NOK) na rynku Forex - aktualne prognozy - 2

 

W średnim terminie spodziewamy się spadku notowań GBPPLN nawet poniżej 5,20 w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy. Z jednej strony przemawia za tym oczekiwane umocnienie się złotego, dla którego wsparciem będzie m.in. jastrzębia polityka monetarna RPP (podtrzymujemy naszą prognozę, która zakłada szczyt stopy referencyjnej na poziomie 8,0% w drugiej połowie 2022) przy jednoczesnych postulatach ekspansywnej polityki fiskalnej (przedłużenie tarczy antyinflacyjnej, wsparcie kredytobiorców, 14 emerytura). Z drugiej strony oczekujemy utrzymania słabości funta brytyjskiego. Dostrzegamy możliwość niższego tempa podwyżek stóp procentowych przez BoE w odpowiedzi na narastające ryzyka wolniejszego wzrostu gospodarczego jako efekt wyższych cen, w szczególności energii, słabszego efektu działań stymulacyjnych (brak bezpośrednich napływów, start najwcześniej na jesieni), niepewności politycznej (wybory, tarcia na linii UK-UE).

Zobacz też: Kursy walutowe: cisza przed burzą! Decyzja FED doprowadzi istotnej zmiany nastrojów? Rynek walut pełen emocji

 

 

Argumenty za spadkiem kursu GBPPLN

 • Relatywnie wysoki wzrost PKB w Polsce na tle Europy Zachodniej, gorsze dane makroekonomiczne w Wielkiej Brytanii, w tym deficyt na rachunku bieżącym
 • Niepewność polityczna w UK (wybory, podział głosów w votum nieufności, tarcia na linii UK-UE)
 • Wolniejsze tempo zacieśniania monetarnego przez BoE, dalsze zacieśnienie polityki pieniężnej przez RPP
 • Załagodzenie konfliktu na linii Ukraina-Rosja i spadek globalnej awersji do ryzyka (tzw. risk-on)

Zobacz też: Cena euro, dolara, franka, korony norweskiej, funta - zobacz, co będzie działo się z tymi walutami względem złotego

 

Argumenty za wzrostem kursu GBPPLN

 • Szybsze zacieśnianie polityki monetarnej przez BoE
 • Bardziej ekspansywna polityka fiskalna w Polsce
 • Wyższe od oczekiwań dane dotyczące inflacji w Polsce
 • Utrzymanie napięcia na linii Bruksela-Warszawa
 • Zaostrzenie konfliktu na linii Ukraina-Rosja

 

PERFORMANCE I AKTUALNE PROGNOZY

Oszałamiające osłabienie złotego! Kursy euro (EUR), funta (GBP), dolara (USD), franka (CHF), korony norweskiej (NOK) na rynku Forex - aktualne prognozy - 3


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk