• Sklep
  • Odbierz prezent
cfd kryptowaluty opcje binarne

Brytyjski regulator rynków finansowych – Financial Conduct Authority (FCA) – wydał dziś ostrzeżenie dotyczące inwestowania w opcje binarne i kontrakty CFD na kryptowaluty. Wskazuje w nich na ryzyka, z jakimi wiąże się inwestowanie poprzez te instrumenty finansowe.

 

Regulator wskazuje, że rynek kontraktów różnicowych (CFD) na kryptowaluty podchodzi pod regulację i nadzór finansowy w Wielkiej Brytanii (w przeciwieństwie do samych kryptowalut). Z tego względu, wszystkie podmioty, świadczące usługi z nim związane, muszą posiadać licencję FCA lub instytucji nadzoru finansowego w kraju członkowskim UE (prawo paszportowe). Z kolei opcje binarne obecnie podlegają nadzorowi Komisji Hazardowej, ale od 3 stycznia 2018 roku wejdą pod nadzór FCA. Nadzór i regulacje FCA w przypadku tych rynków oznaczają, że inwestorzy działający na nich (w przypadku opcji binarnych dotyczyć to będzie okresu od 3 stycznia 2018) mogą liczyć na ochronę ze strony regulatora, która oznacza m.in. dostęp do funduszu kompensacyjnego. Z funduszu wypłacane są odszkodowania w przypadku braku możliwości odzyskania pieniędzy przez inwestorów, np. w wyniku bankructwa brokera.

FCA w dwóch osobnych komunikatach ostrzega inwestorów przed ryzykiem, jakie związane jest z inwestowaniem poprzez kontrakty CFD na kryptowaluty i opcje binarne.

 

Kontrakty CFD na kryptowaluty

FCA wskazuje w ostrzeżeniu, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi, umożliwiającymi spekulację ceną danego aktywu – w tym konkretnym przypadku jest to kryptowaluta (regulator za przykład podaje Bitcoin i Ethereum). Zazwyczaj, kontrakty CFD związane są ze stosowaniem dźwigni finansowej, która umożliwia obracanie większym kapitałem niż rzeczywiście posiadany. Dzięki temu możliwe jest zwielokrotnienie potencjalnych zysków, ale również zwielokrotnienie potencjalnych strat z inwestycji.

Brytyjski regulator zwraca uwagę, że zmienność notowań kryptowalut jest bardzo duża, co w połączeniu z dźwignią finansową może oznaczać znaczne straty, które potencjalnie mogą przewyższyć wartość zainwestowanego kapitału.

FCA określił kontrakty CFD na kryptowaluty jako ‘spekulacyjne instrumenty o ekstremalnie wysokim ryzyku’. W komunikacie zaznacza, że osoby chcące inwestować lub inwestujące swój kapitał z wykorzystaniem kontraktów CFD na kryptowaluty, powinny być świadome ryzyka, które się z tym wiąże i ocenić czy taka forma inwestycji jest dla nich odpowiednia. FCA wymienia ryzyka, które wzbudzają jego obawy:

  • Zmienność – ceny kryptowalut i kontraktów CFD z nimi związanych, charakteryzują się ekstremalnie wysoką zmiennością. Są podane na nagłe i silne ruchy w przypadku niespodziewanych wydarzeń lub zmian w sentymencie na rynku. Ceny niektórych kryptowalut w ostatnim czasie odnotowały spadek o więcej niż 30% w ciągu jednego dnia.
  • Dźwignia finansowa – niektóre firmy oferują dźwignię finansową nawet na poziomie 50:1. Dźwignia zwielokrotnia straty i potencjalne zyski i może mieć znaczący wpływ na opłaty transakcyjne. Wiąże się również z ryzykiem wygenerowania strat przewyższających wartość naszego depozytu – co oznacza powstanie długu w stosunku do brokera.
  • Opłaty i koszty transakcyjne – koszty transakcyjne w przypadku kontraktów CFD na kryptowaluty są zazwyczaj wyższe niż w przypadku kontraktów CFD na inne aktywa. Opłaty te obejmują spread (różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży), prowizje i inne koszty (np. swap). Inwestorzy powinni rozważyć jak duży wpływ będzie mieć wysokość tych kosztów na ich szanse wygenerowania zysków.
  • Transparentność cenowa – w porównaniu do zwykłych walut, wycena walut wirtualnych, wykorzystywana do określenia wartości kontraktu CFD, może podlegać dużo większym różnicom. Istnieje zatem dużo większe ryzyko niekorzystnej i mniej dokładnej wyceny kontraktu.

Biorąc pod uwagę powyższe ryzyka, FCA zaleca, by poprzez kontrakty CFD na kryptowaluty inwestowały jedynie osoby z doświadczeniem i dużą wiedzą na temat rynków finansowych, które są świadome ryzyka związanego z taką formą inwestycji.

 

Opcje binarne

FCA wskazuje w komunikacie, że opcje binarne umożliwiają tworzenie zakładów opartych na cenach akcji, surowców, walut, indeksów giełdowych i wielu innych aktywów. Okres zapadalności takich opcji jest zazwyczaj bardzo krótki i wynosi od 30 sekund do 5 minut. Regulator wskazuje, że większość osób wykorzystujących te instrumenty traci pieniądze i nie jest w stanie osiągać stabilnych zysków.

Jako główne ryzyka związane z opcjami binarnymi, FCA wymienia:

  • Straty z tradingu – większość klientów brokerów opcji binarnych traci pieniądze. By osiągnąć zyski konieczna jest duża wiedza z zakresu rynków finansowych w połączeniu z wyższą skutecznością niż wskazuje prawdopodobieństwo.
  • Trudność w dokonaniu świadomej decyzji – krótki czas trwania opcji i złożona metodologia ich wyceny, sprawiają, że inwestorzy mają trudność w dokładnej ocenie inwestycji.
  • Uzależnienie – fakt podobieństwa do zakładów o zdefiniowanym prawdopodobieństwie, wraz z krótkim czasem trwania opcji, sprawia, że mogą one przyczynić się do uzależnień i akumulowania znaczących strat.
  • Konflikt interesów – najczęściej, firmy oferujące zakup opcji binarnych osiągają korzyści w przypadku strat swoich klientów. To wywołuje konflit interesów, podnoszący ryzyko słabej jakości oferowanych usług.
  • Podatność na oszustwa – w Wielkiej Brytanii opcje binarne są znaczącym źródłem oszustw finansowych. Od 2012 roku odnotowano 2605 poszkodowanych, którzy stracili 59,4 mln funtów przez oszustwa związane z opcjami binarnymi.

Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk