• Odbierz prezent
Ostrożnie z tymi progami! Czym jest próg ostrożnościowy i konstytucyjny limit zadłużenia w stosunku do PKB?

Zapraszamy na kolejny odcinek programu satyryczno-edukacyjnego Spółki czy spod Lady, w którym opowiemy o progach ostrożnościowych i konstytucyjnym limicie zadłużenia w stosunku do PKB, jaki Polska - jako jedyny kraj na świecie - posiada w Konstytucji. Zapraszają Dawid Augustyn i Darek Dziduch.

 

Czym są progi ostrożnościowe? 

Progi ostrożnościowe określają graniczną wartość relacji kwoty długu publicznego do produktu krajowego brutto

 • Konstytucja art. 216 ust 5: dług publiczny nie może przekroczyć 60% rocznego PKB
 • Polska jako jedyny kraj na świecie ma taki zapis w konstytucji
 • Progi ostrożnościowe w art. 86 ustawy o finansach publicznych
  • 50-55% (w kolejnym roku nie mógł być wyższy) - zniósł go rząd PO-PSL 16 lipca 2013 r.
  • 60% próg maksymalny zapisany w konstytucji

 

Czym jest dług publiczny?

 • Jest to zadłużenie podmiotów wchodzących w skład sektora publicznego (nie obejmuje zobowiązań pomiędzy jednostkami sektora publicznego)
 • Na dług publiczny składają się:
  • Dług wynikający z emisji obligacji skarbowych
  • kredyty i pożyczki
  • Przyjęte depozyty
  • Pozostałe zobowiązania, których termin ważności minął
 • Nie wolno mylić długu publicznego z deficytem budżetowym
  • Na dług publiczny składają się długi rządu, samorządów i Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Wg unijnej nomenklatury (Eurostatu) do długu zalicza się jeszcze zobowiązania funduszu drogowego
  • Deficyt budżetowy to różnica pomiędzy wydatkami a dochodami rządu w konkretnym roku. Deficyt budżetowy powiększa dług publiczny o tę część, która jest finansowana długiem (np. obligacjami skarbowymi)
  • Deficyt budżetowy w Polsce ma wynieść w 2020 r. Rekordowe 5% PKB (109,3 mld PLN)

 

Co może zrobić rząd, gdy przekroczone są progi ostrożnościowe?

 • przyjąć projekt przyszłorocznego budżetu z niższą relacją długu do PKB
 • Ograniczyć wydatki sektora publicznego
 • Zmniejszyć wydatki instytucji państwowych
 • Ogłoszenie programu sanacyjnego
  • Wskazanie przyczyn długu
  • Publikacja programu mającego na celu zmniejszenie relacji długu do PKB (poniżej 60%)
  • Trzyletnia prognoza relacji długo do PKB wraz z przewidywanym rozwojem sytuacji w kraju
  • Obniżenie wydatków samorządów (nie mogą udzielać nowych poręczeń i gwarancji, a wydatki nie mogą przekraczać przychodów)

 

Na koniec IIQ dług publiczny Polski wyniósł 1 bln 97 mln (49% PKB), a wg unijnej metodologii 1 bln 262 mln

W projekcie budżetu 2021 zapisany jest dług publiczny na poziomie 64,7% PKB (ok. 1,5 bln), deficyt ma wynieść 82,3 mld PLN

Czytaj także: Deficyt budżetowy w 2021 r. blisko słynnej "dziury Bauca"

W czwartek rząd zaprezentował projekt budżetu na 2021 r., dokładnie tydzień po ogłoszeniu rekordowego deficytu, które prognozowany jest w tym roku. Przyszłoroczny budżet również zakłada istotny, choć znacznie niższy deficyt w państwowej kasie, który swoją wysokością zbliża się do słynnej „dziury Bau.. Czytaj
Deficyt budżetowy w 2021 r. blisko słynnej "dziury Bauca"


Darek Dziduch

Project Manager portalu FXMAG, prowadzący programy "Kurs bitcoina od zera", czy satyryczno-edukacyjny "Spółki czy spod lady". Edukuje w zakresie kryptowalut, promuje inwestycje ESG i śledzi nadużycia na rynkach finansowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania, którą przemyca do swoich tekstów i nagrań

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk