• Odbierz prezent
Sposób prezentacji danych finansowych na wykresach
Z artykułu dowiesz się:

- Dlaczego należy sceptycznie podchodzić do pokazywanych nam danych?

Dzisiejszy świat jest światem informacyjnym. Informacja stała się jednym z najcenniejszych "towarów". Problem w tym, że większość z nich to tylko tzw. szum informacyjny, powodujący, że trudno wyłapać czyhające na nas zagrożenia.

 

Zwodnicze wykresy

Chciałbym podzielić się z Wami krótkim spostrzeżeniem. Nie każdy wykres, z którym się spotkacie pokaże Wam w ten sam sposób, te same dane. Sposób prezentacji danych, wpływa na proces podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zjawisko to nazywa się kadrowaniem (framing).

 

Czy zainwestowałbyś w Kruka z myślą o emeryturze?

Jeżeli ktoś chciałby inwestować w bardzo długim horyzoncie czasowym, np. odkładając na emeryturę lub chcąc zabezpieczyć przyszłość swoich dzieci, to szukałby stabilnej spółki. W tak długoterminowym inwestowaniu niezwykle ważna jest stabilność, dlatego tez znaczne wahania kursów mogłyby odstraszyć inwestorów, którzy nie chcą ślęczeć nad danymi i wykresami, lecz myślą o stosunkowo pewnych zyskach, np. z dywidend.

 

Gdyby ktoś przedstawił Ci notowania kursu akcji KRUK S.A., czy uznałbyś, że kurs akcji Kruka jest stabilny?

 

 Wykres kursu akcji Kruka od 05-06-2017 do 03-07-2017

 źródło: pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/akcje-kruk-s-a

 

Widząc powyższy wykres zapewne tak. Spójrz jednak poniżej.

 

 Kurs akcji Kruka 1MN 03-07-2017

 

To ten sam okres, ale inny interwał i przede wszystkim inna skala wykresu. Zauważ, że w pierwszym przypadku mamy skalę od 0 zł do 400 zł dla ceny akcji. Drugi wykres pokazuje te same dane, jednak zakres cenowy jest znacznie mniejszy (295,60 zł -319,90 zł). Różnica wynosi 24,30 zł. To niemal 16,5 razy mniejsza skala niż w na wykresie ze strony internetowej Kruka.

Czy w przypadku drugiego wykresu bylibyście równie chętni do inwestowania z myślą o zabezpieczeniu przyszłości swojej lub dzieci, co w przypadku pierwszego wykresu?

 

Dla celów artykułu skorzystano z: A. Cieślak, Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów., Materiały i Studia NBP, zeszyt nr 165, Warszawa 2003.


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk