Advertisement
  • Odbierz prezent
Ostatnie wydarzenia  w spółce PROTEKTOR S.A. - analiza ESPI
fot. materiał własny

31.05.2023 (ESPI RB 7/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (…), zwołuje na dzień 28 czerwca 2023 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w hotelu IBIS Warszawa Stare Miasto w Warszawie (00-209) przy ul. Muranowskiej 2. (…)

 

 

29.05.2023 (ESPI RB 6/2023) Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku. Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Emitent" lub "Spółka") realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) informuje, że w dniu 29 maja 2023 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. (…)

 

Zobacz także: W Europie czuć spowolnienie… PROTEKTOR SA (raport aktualizujący)

 

19.05.2023 (ESPI RB 5/2023) Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej. Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Emitent" lub "Spółka") realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2023 informuje, że w dniu 19 maja 2023 roku Spółka zawarła umowy z Komendą Główną Straży Granicznej ("Zamawiający") na realizację zamówienia pn.: "Dostawa obuwia do umundurowania wyjściowego, służbowego i polowego". (…)

 

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego

 

 


Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 polega na sporządzaniu przez firmy inwestycyjne raportów analitycznych finansowanych przez GPW. Celem programu jest zwiększenie dostępności analiz dla mniej płynnych spółek, a co za tym idzie umożliwienie inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiarygodne, niezależne źródło informacji o emitencie. Do programu zakwalifikowano 55 spółek notowanych na rynku głównym i 6 na NewConnect. W edycji na lata 2021-2023 do programu mogły być zgłoszone spółki notowane na rynku głównym oraz NewConnect na dzień 31 maja 2021 roku (z wyłączeniem spółek z indeksu WIG20), które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były przedmiotem analiz lub były przedmiotem analiz sporządzanych przez maksymalnie jednego analityka (analiz zawierających wycenę oraz rekomendację kierunkową). Dodatkowymi wymogami były kryterium kapitalizacji spółki co najmniej 50 mln zł (na dzień 31 maja 2021 roku), oraz wskaźnik free float przekraczający wartość 20 proc. (na dzień 31 maja 2021 roku).

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk