• Odbierz prezent
Ostatnie dni z szansą na dywidendę spółki z GPW

W samym 2018 roku inwestorzy długoterminowi nie mieli jeszcze zbyt wielu okazji, by zgarnąć zyski z dywidend. W tym tygodniu będą mieli jednak szansę, by zapisać się jeszcze na dywidendę jednej ze spółek notowanych na GPW. Kolejną dywidendę zaliczkową wypłaci wkrótce spółka IFIRMA. Sprawdźmy jak atrakcyjną opcją może być ta spółka z perspektywy inwestorów budujących portfele dywidendowe.

 

Ostatnią sesją z możliwością zakupu akcji IFIRMA SA z prawem do otrzymania zaliczki na poczet dywidendy za 2017 rok, jest sesja środowa (28 lutego). Sama zaliczka zostanie wypłacona 9 marca 2018 roku.

 

IFIRMA to wrocławska spółka, powstała w 1997 roku (jeszcze jako Power Media). Działa w obszarze wdrażania projektów IT. Główne części jej aktywności to tworzenie oprogramowania, rekrutacja i outsorcing kadr IT, a także księgowość internetowa (poprzez stronę ifirma.pl w oparciu o model abonamentowy), która jest głównym filarem działalności spółki. Spółka zadebiutowała na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2008 roku jako Power Media. W 2017 roku zmieniła nazwę na IFIRMA.

 

Stopa dywidendy

IFIRMA przeznaczyła na zaliczkę na kolejną zaliczkę poczet dywidendy za 2017 rok kwotę 192 tys. złotych, co daje 3 groszy na jedną akcję. Przy obecnej cenie akcji (dziś na otwarciu za jeden walor płaciliśmy 3,42 PLN), daje to nam stopę (zaliczki) dywidendy na poziomie 0,88%. Jest to bardzo niska stopa w porównaniu z przeciętnymi dywidendami wypłacanymi w ubiegłym roku. Należy jednak mieć na uwadze to, że jest to tylko część dywidendy za 2017 rok. Łącznie wypłacono 3 zaliczki na poczet dywidendy za 2017 rok. Poprzednie wypłaty miały miejsce w listopadzie (5 groszy na akcję) i styczniu (2 grosze na akcję). Łącznie w ramach rocznej dywidendy wypłacono więc 640 tys. złotych, czyli 10 groszy na jedną akcję. Stopa dywidendy dla osób, które zakupiły akcje ostatniego możliwego dnia z prawem do pierwszej zaliczki wyniosła 2,51% (biorąc pod uwagę cenę zamknięcia z 15 listopada 2017 roku).

 

Historia dywidend

IFIRMA wypłaca dywidendy regularnie od podziału zysku za 2011 rok (dywidenda wypłacona w 2012 roku). Wartości kolejnych dywidend były dość zmienne (wahały się od 3 go 8 groszy na akcję), ale nie podlegały jakiejś konkretnej tendencji. Dywidenda za 2017 rok była najwyższą jaką do tej pory wypłaciła spółka. Wcześniej, w przypadku zysku za 2014 i 2016 rok wypłacono po 512 tys. złotych, czyli 8 groszy na jedną akcję.

IFIRMA przyjęła w kwietniu bieżącego roku nową politykę dywidendową. Zakłada ona utworzenie funduszu dywidendowego z rekomendacji walnego zgromadzenia. To ma proponować przeznaczenie 30-50% zysków spółki na wypłaty dla akcjonariuszy. Same wypłaty mają następować kwartalnie w formie zaliczek i dywidend, w możliwie przewidywalnych, równych kwotach. Co istotne w ten sposób spółka pozostawi sobie na rozwój większą część wypracowanego zysku niż w poprzednich latach (wypłacano ok. 60% zysku netto).

Najbliższa zaliczka dywidendowa związana jest z wynikiem za IV kwartał 2017 roku, co oznacza, że zamyka pulę wypłat za rok obrotowy. Spółka podała, że wypłata ta jest proporcjonalna do szacunkowego wyniku osiągniętego w IV kwartale 2017 roku.

 

Sytuacja techniczna

Dla spółki IFIRMA nie mamy żadnych aktualnych rekomendacji domów maklerskich, które przytaczam zazwyczaj przy ocenie fundamentalnej sytuacji spółki. Tym razem skupimy się więc wyłącznie na tym jak IFIRMA prezentuje się z perspektywy technicznej.

Od czasu ostatnio wypłaconej dywidendy ceny akcji spółki IFIRMA spadały, co w zasadzie można było uznać za pozytywny czynnik dla osób, które chciały dokonać zakupu z myślą o osiąganiu zysku z dywidend (w perspektywie wieloletniej). Biorąc pod uwagę szersze ujęcie widzimy, że średnioterminowy trend spadkowy rozpoczął się już w listopadzie ubiegłego roku i od czasu ustanowionego wtedy historycznego szczytu akcje spadły nawet o 33%. Z perspektywy długoterminowe jest to jedynie ruch korekcyjny, gdyż wcześniej, w ciągu 12 miesięcy ceny akcji szły w górę aż o 350%. Odbicie od wsparcia w okolicy 3,20 stanowi więc potencjalny sygnał kolejnego impulsu wzrostowego.

 

IFIRMA

ifirma

 

Podsumowanie analizy

Stopa dywidendy na podstawie samej zaliczki jest niska, a uwzględniając całą pulę wypłaconych zaliczek należy ją uznać za przeciętną. Biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie stopę dywidendy, to nie stanowi ona mocnego argumentu za rozważeniem włączenia spółki IFIRMA do portfela dywidendowego. Na plus można zapisać jednak perspektywę cokwartalnie wypłacanych zaliczek lub dywidend – lepiej otrzymywać 1/4 dywidendy co kwartał, niż całość co roku. Rekordowa zaliczka za 2017 rok daje przy tym nadzieję, że w przyszłości wartość dywidend będzie rosła, choć trudno przewidzieć, czy dynamika tych wzrostów będzie większa od dynamiki wzrostu cen akcji.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk