• Odbierz prezent
Ostatnie dni z szansą na dywidendę spółki z GPW

W tym roku inwestorzy długoterminowi mają jeszcze szansę zapisać się na dywidendę jednej ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Kolejną dywidendę zaliczkową wypłaci wkrótce spółka IFIRMA. Sprawdźmy jak atrakcyjną opcją może być ta spółka z perspektywy inwestorów budujących portfele dywidendowe.

 

Ostatnią sesją z możliwością zakupu akcji IFIRMA SA z prawem do otrzymania zaliczki na poczet dywidendy za 2017 rok, jest sesja czwartkowa (28 grudnia). Sama zaliczka zostanie wypłacona 10 stycznia 2018 roku.

 

IFIRMA to wrocławska spółka, powstała w 1997 roku (jeszcze jako Power Media). Działa w obszarze wdrażania projektów IT. Główne części jej aktywności to tworzenie oprogramowania, rekrutacja i outsorcing kadr IT, a także księgowość internetowa (poprzez stronę ifirma.pl w oparciu o model abonamentowy), która jest głównym filarem działalności spółki. Spółka zadebiutowała na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2008 roku jako Power Media. W 2017 roku zmieniła nazwę na IFIRMA.

 

Stopa dywidendy

W tym tygodniu mamy możliwość wyboru tylko jednej spółki dywidendowej, więc nie mamy możliwości zestawienia wysokości stopy dywidendy. IFIRMA przeznaczyła na zaliczkę na kolejną zaliczkę poczet dywidendy za 2017 rok kwotę 128 tys. złotych, co daje 2 groszy na jedną akcję. Przy obecnej cenie akcji (dziś na otwarciu za jeden walor płaciliśmy 4,15 PLN), daje to nam stopę (zaliczki) dywidendy na poziomie 0,48%. Jest to bardzo niska stopa w porównaniu z przeciętnymi dywidendami z ostatnich miesięcy. Należy jednak mieć na uwadze to, że jest to tylko część dywidendy za 2017 rok. Potencjalna wartość pełnej dywidendy (sumy wszystkich zaliczek i ostatniej wypłaty) jest na ten moment trudna do oszacowania, ale łącznie z wcześniejszą zaliczką mamy już sumę 7 groszy na jedną akcję. Kwota ta może wzrosnąć, jeśli wyniki spółki w IV kwartale pozwolą na wypłatę kolejnej transzy dywidendy.

 

Historia dywidend

IFIRMA wypłaca dywidendy regularnie od podziału zysku za 2011 rok (dywidenda wypłacona w 2012 roku). Wartości kolejnych dywidend były dość zmienne (wahały się od 3 go 8 groszy na akcję), ale nie podlegały jakiejś konkretnej tendencji. Suma zaliczek na poziomie 7 groszy sprawia, że dywidenda za rok 2017 może okazać się najwyższą, biorąc pod uwagę możliwą kolejną wypłatę.

IFIRMA przyjęła w kwietniu bieżącego roku nową politykę dywidendową. Zakłada ona utworzenie funduszu dywidendowego z rekomendacji walnego zgromadzenia. To ma proponować przeznaczenie 30-50% zysków spółki na wypłaty dla akcjonariuszy. Same wypłaty mają następować kwartalnie w formie zaliczek i dywidend, w możliwie przewidywalnych, równych kwotach. Co istotne w ten sposób spółka pozostawi sobie na rozwój większą część wypracowanego zysku niż w poprzednich latach (wypłacano ok. 60% zysku netto).

Obecną zaliczkę należy traktować jako wypłatę z zysku za III kwartał, poprzednia zaliczka dotyczyła I i II kwartału. Jeśli  spółka wypłaci za IV kwartał dywidendę zgodną z planem (zbliżoną do tych za poprzednie kwartały), to możemy spodziewać się wypłaty w wysokości 2-3 groszy, co dałoby całą dywidendę na poziomie 9-10 groszy.

 

Sytuacja techniczna

Dla spółki IFIRMA nie mamy żadnych aktualnych rekomendacji domów maklerskich, które przytaczam zazwyczaj przy ocenie fundamentalnej sytuacji spółki. Tym razem skupimy się więc wyłącznie na tym jak IFIRMA prezentuje się z perspektywy technicznej.

Od czasu ostatniej wypłaty zaliczkowej sytuacja techniczna spółki nie zmieniła się. 2017 rok dla IFIRMY to bardzo silny trend wzrostowy, w którym cena jednej akcji praktycznie podwoiła się, osiągając historyczne maksima (przebicie poziomów z okresu podebiutowego). Wcześniej, przez ponad 4 lata obserwowaliśmy trend boczny. Obecnie, obserwujemy krótkoterminową konsolidację, która wyznaczyła wyraźne wsparcie w okolicy poziomu 3,80 PLN. Może on okazać się odskocznia dla kolejnego impulsu wzrostowego.

Niezwykle istotnym faktem jest to, że ostatni rok to nie tylko znaczący wzrost ceny akcji spółki, ale też dużo większe zainteresowanie inwestorów, znacząco podnoszące wolumen obrotów. Ten w poprzednich lata był mało atrakcyjny i raczej zniechęcał do włączania jej do portfela.

 

Podsumowanie analizy

Sama stopa dywidendy, liczona dla najbliższej zaliczki, jest bardzo niska. Należy mieć na uwadze fakt, że jest to tylko część dywidendy za 2017 rok. Mimo wszystko, mając w perspektywie pełną dywidendę na poziomie 9-10 groszy na akcję, stopa dywidendy i tak wydaje się dość przeciętna. Plusem jest to, że istnieje szansa na wzrost wartości wypłacanej dywidendy, choć tempo tego wzrostu nie dorówna raczej dynamice wzrostów cen akcji. Na plus można zapisać również perspektywę cokwartalnie wypłacanych zaliczek lub dywidend – lepiej otrzymywać 1/4 dywidendy co kwartał, niż całość co roku. W ogólnym ujęciu, dla inwestorów budujących portfele dywidendowe, plusy może przeważyć minus w postaci niezbyt wysokiej stopy dywidendy.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk