• Odbierz prezent
Ostatnie dni z szansą na dywidendę spółki z GPW

W tym roku inwestorzy długoterminowi będą mieli jeszcze tylko kilka okazji do zainteresowania zainkasowania dywidend spółek z głównego rynku GPW i parkietu NewConnect. W tym tygodniu dywidendową okazją będzie spółka IFIRMA. Nie będzie to jednak możliwość zapisu na dywidendę za rok obrotowy 2016, a na zaliczkę na poczet dywidendy za 2017 rok.  Sprawdźmy jak atrakcyjną opcją może być ta spółka z perspektywy inwestorów budujących portfele dywidendowe.

 

Ostatnią sesją z możliwością zakupu akcji IFIRMA SA z prawem do otrzymania zaliczki na poczet dywidendy za 2017 rok, jest sesja środowa (15 listopada). Sama zaliczka zostanie wypłacona 24 listopada.

 

IFIRMA to wrocławska spółka, powstała w 1997 roku (jeszcze jako Power Media). Działa w obszarze wdrażania projektów IT. Główne części jej aktywności to tworzenie oprogramowania, rekrutacja i outsorcing kadr IT, a także księgowość internetowa (poprzez stronę ifirma.pl w oparciu o model abonamentowy), która jest głównym filarem działalności spółki. Spółka zadebiutowała na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2008 roku jako Power Media. W 2017 roku zmieniła nazwę na IFIRMA.

 

Stopa dywidendy

W tym tygodniu mamy możliwość wyboru tylko jednej spółki dywidendowej, więc nie mamy możliwości zestawienia wysokości stopy dywidendy. IFIRMA przeznaczyła na zaliczkę na poczet dywidendy za 2017 rok kwotę 320 tys. złotych, co daje 5 groszy na jedną akcję. Przy obecnej cenie akcji (dziś na otwarciu za jeden walor płaciliśmy 4,09 PLN), daje to nam stopę (zaliczki) dywidendy na poziomie 1,22%. Jest to dość niska stopa w porównaniu z przeciętnymi dywidendami z ostatnich miesięcy. Należy jednak mieć na uwadze to, że jest to prawdopodobnie tylko część dywidendy za 2017 rok. Potencjalna wartość całej dywidendy (możliwej sumy kolejnych zaliczek) jest na ten moment trudna do oszacowania. W przypadku III kwartału, zysk spółki wyniósł 480 tys. złotych, co daje nam potencjalną wypłatę na poziomie 2-4 groszy na akcję (poniżej opisana została nowa polityka dywidendowa spółki). Dane za IV kwartał poznamy za około 3 miesiące.

 

Historia dywidend

IFIRMA wypłaca dywidendy regularnie od podziału zysku za 2011 rok (dywidenda wypłacona w 2012 roku). Wartości kolejnych dywidend były dość zmienne (wahały się od 3 go 8 groszy na akcję), ale nie podlegały jakiejś konkretnej tendencji. Zaliczka na poziomie 5 groszy sprawia, że dywidenda za rok 2017 może być jedną z najwyższych, biorąc pod uwagę możliwe kolejne wypłaty.

W komunikacie dotyczącym dywidendy zaliczkowej, spółka wskazała, że należy ją traktować jako wypłatę zysku dla akcjonariuszy za I i II kwartał 2017 roku. Kolejne płatności zależeć będą od wyników finansowych spółki (może ich więc nie być wcale) i mają następować po każdym kolejnym kwartale, o ile zarząd IFIRMA uzyska zgodę rady nadzorczej. Jest to zgodne z nową polityką dywidendową spółki, przyjętą w kwietniu bieżącego roku. Zakłada ona utworzenie funduszu dywidendowego z rekomendacji walnego zgromadzenia. To ma proponować przeznaczenie 30-50% zysków spółki na wypłaty dla akcjonariuszy. Same wypłaty mają następować kwartalnie w formie zaliczek i dywidend, w możliwie przewidywalnych, równych kwotach. Co istotne w ten sposób spółka pozostawi sobie na rozwój większą część wypracowanego zysku niż w poprzednich latach (wypłacano ok. 60% zysku netto).

 

Sytuacja techniczna

Dla spółki IFIRMA nie mamy żadnych aktualnych rekomendacji domów maklerskich, które przytaczam zazwyczaj przy ocenie fundamentalnej sytuacji spółki. Tym razem skupimy się więc wyłącznie na tym jak IFIRMA prezentuje się z perspektywy technicznej.

Ostatni rok dla IFIRMY to bardzo silny trend wzrostowy, w którym cena jednej akcji (od listopada 2016 roku) wzrosła ponad 3-krotnie, osiągając historyczne maksima (przebicie poziomów z okresu podebiutowego). Wcześniej, przez ponad 4 lata obserwowaliśmy trend boczny. Niezwykle istotnym faktem jest to, że ostatni rok to nie tylko znaczący wzrost ceny akcji spółki, ale też dużo większe zainteresowanie inwestorów, znacząco podnoszące wolumen obrotów. Ten w poprzednich lata był mało atrakcyjny i raczej zniechęcał do włączania jej do portfela.

 

ifirma

 

Podsumowanie analizy

Choć stopa dywidendy na poziomie 1,22% jest mało atrakcyjna, to IFIRMA daje jednaj inwestorom argumenty na rzecz włączenia jej do portfela dywidendowego. Pierwszym jest oczywiście fakt, że jest to potencjalnie tylko część dywidendy za 2017 rok – możliwe są jeszcze dwie kolejne wypłaty i potencjalnie najwyższa dywidenda w historii spółki. Drugi argument to bardzo systematyczne wypłaty dywidend. Na minus należałoby zapisać brak wzrostowego trendu i sporą zmienność wypłat w kolejnych latach. Trzeci argument, to perspektywa cokwartalnie wypłacanych zaliczek lub dywidend – lepiej otrzymywać 1/4 dywidendy co kwartał, niż całość co roku, to raczej jasna sprawa. Z perspektywy technicznej spółka daje perspektywy wzrostowe w średnim terminie, co dla inwestorów długoterminowych jest jednak kwestią drugorzędną i sprawiającą, że akcje IFIRMA mogą wydawać się stosunkowo drogie.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk