• Odbierz prezent
spółki dywidendowe gpw
Z artykułu dowiesz się:

- Na dywidendę jakiej spółki można zapisać się jeszcze w tym tygodniu

W tym roku inwestorzy długoterminowi mają szansę zgarnąć już mniej niż 10 dywidend za 2016 roku. W tym tygodniu (a dokładnie dziś) można zapisać się na dywidendę Skarbiec Holding.  Sprawdźmy jak atrakcyjną opcją może być ta spółka z perspektywy inwestorów budujących portfele dywidendowe.

 

Podobnie jak w ubiegłym tygodniu, w tym tygodniu również mamy możliwość zapisania się na dywidendę (poprzez zakup akcji z prawem do dywidendy) tylko jednej spółki. Ostatnią sesją z możliwością zakupu akcji Skarbiec Holding SA z prawem do dywidendy, jest sesja poniedziałkowa (23 października). Sama dywidenda zostanie wypłacona 10 listopada.

 

Działalność Skarbiec Holding Spółka Akcyjna opiera się na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz świadczeniu usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest akcjonariuszem towarzystwa funduszy inwestycyjnych – Skarbiec TFI. Towarzystwo powstało w 1997 roku, co czyni je jednym z najdłużej działających funduszy inwestycyjnych na polskim rynku. Skarbiec TFI, którego akcjonariuszem jest Skarbiec Holding, zarządza 53 funduszami i subfunduszami, portfelami instrumentów finansowych, o łącznej wartości zgromadzonych aktywów na poziomie ok. 16 mld złotych. Spółka zadebiutowała na główny parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 18 listopada 2014 roku.

 

Stopa dywidendy

W tym tygodniu mamy możliwość wyboru tylko jedną spółkę dywidendową, więc nie mamy możliwości zestawienia wysokości stopy dywidenda. Sam Skarbiec Holding wygląda jednak pod tym względem niezwykle atrakcyjnie – stopa dywidendy na poziomie 8,53% (liczona w stosunku do dzisiejszej ceny otwarcia – 30,70 PLN) jest jedną z najwyższych stóp zwrotu ze spółek dywidendowych w tym roku. Każdy inwestor, który najpóźniej dziś kupi akcje Skarbiec Holding, otrzyma 2,62 PLN dywidendy na jedną akcję.

 

Historia dywidend

W swojej krótkiej karierze na GPW spółka jak na razie w każdym roku wypłacała dywidendę – obecna (za 2016 rok) będzie więc trzecią. Spółka wypłacała jednak dywidendy już przed startem na GPW. Robiła to od podziału zysku za 2011 rok (dywidenda wypłacona w 2012 roku). Dywidenda za 2016 rok będzie najmniejszą, jaką spółka wypłaci od czasu notowań na warszawskim parkiecie. Od dywidendy za 2013 rok obserwujemy spadek wartości dywidendy na jedną akcję z roku na rok – w przypadku dywidendy za 2013 rok było to 3,60 LPN na akcję, za 2014 rok – 3,12 PLN na akcję, a za 2015 rok – 3,08 PLN na akcję.

Polityka dywidendowa spółki zakłada wypłatę od 75% do 100% zysku netto, a ostateczna rekomendacja zarządu co do wypłaty dywidendy „będzie zależała od wielu czynników dotyczących Grupy oraz jej branży, w tym przede wszystkim od perspektyw co do dalszej działalności Grupy, wysokości zysków osiąganych w przyszłości, sytuacji finansowej, poziomu wskaźników płynności i planów ekspansji, przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń w wypłacie dywidendy wynikających z wymogów prawa i stanowisk organów państwowych.”. Z tego wynika, że należy się spodziewać kontynuacji systematycznej wypłaty dywidend przez spółkę tak długo, jak będzie ona generowała zyski w każdym kolejnym roku obrotowym.

 

Sytuacja fundamentalna i techniczna

Przy ocenie sytuacji fundamentalnej spółek dywidendowych zwykle przytaczam aktualne rekomendacje domów maklerskich. W przypadku Skarbiec Holding  mamy tylko jedną taką rekomendację i nie jest ona ‘najwyższej świeżości’. Ostatnią rekomendację dla spółki wydał Dom Maklerski Trigon 20 lutego bieżącego roku. Wycena jest więc aktualna jeszcze tylko 4 miesiące. Analitycy DM Trigon rekomendowali ‘Trzymaj’ dla akcji Skarbiec Holding przy cenie 30,40 PLN. Ustalili cenę docelową na poziomie 34,20 PLN. Względem dzisiejszej ceny otwarcia (30,70 PLN) daje to więc potencjalny zysk na poziomie 11,4%. W połączeniu z wysoką stopą dywidendy, inwestycja w akcje tej spółki daje potencjalny zysk na poziomie ok. 20% w perspektywie 4 miesięcy.

Z perspektywy technicznej, notowania spółki znajdują się w wyraźnym trendzie bocznym. Od roku cena akcji konsoliduje w przedziale 26-33PLN przy spadającej zmienności. Spółka wypada więc negatywnie na tle hossy panującej w tym roku na warszawskiej giełdzie. Jeśli jednak udałoby jej się wybić z kanału konsolidacyjnego górą, to po takim wydarzeniu technicznym będziemy mogli spodziewać się wzrostów ceny akcji i redukcji dyskonta w stosunku do szerokiego rynku.

 

Skarbiec Holding

skarbiec holding

 

Podsumowanie analizy

Wysoka stopa dywidendy, w połączeniu z pozytywną (choć stosunkowo starą) rekomendacją DM Trigon czyni spółkę Skarbiec Holding atrakcyjną inwestycją w perspektywie średnioterminowej. W długim terminie pozytywnym czynnikiem jest perspektywa utrzymania systematycznej wypłaty dywidend. Na minus należy jednak zapisać spadającą wartość dywidend w ostatnich latach (choć stopy dywidendy wciąż są wysokie) i utrzymujący się trend boczny w notowaniach spółki.

 

Inwestowanie w spółki dywidendowe jest domeną inwestorów długoterminowych. Dowiedz się jakie są zalety takiego modelu inwestycyjnego i dla kogo jest on odpowiedni, czytając artykuł Kto powinien inwestować w spółki dywidendowe?


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk