• Odbierz prezent
sesja gpw

Sezon dywidendowy wyraźnie zaczyna się rozkręcać. W tym tygodniu inwestorzy mają ostatnią szansę, by załapać się na dywidendy 4 spółek z warszawskiej giełdy. Sprawdźmy jak atrakcyjną opcją mogą one być z perspektywy inwestorów budujących portfele dywidendowe.

 

Ostatnie notowania z prawem do dywidendy (w nawiasie dzień wypłaty dywidendy):

  • Stalexport Autostrady – 16 kwietnia (18 maja 2018)
  • Kernel Holding – 17 kwietnia (26 kwietnia 2018)
  • Grupa Żywiec – 19 kwietnia (10 maja 2018)
  • Unicredit – 20 kwietnia (25 kwietnia)

 

Stopa dywidendy

Wśród powyższych spółek zdecydowanie najlepszą stopą dywidendy może pochwalić się Stalexport. Spółka ta wypłaci 0,29 PLN dywidendy na jedną akcję, co przy cenie akcji z dzisiejszego otwarcia sesji (4,13 PLN) daje stopę dywidendy na poziomie 7,02%. To bardzo atrakcyjna stopa dywidendy w porównaniu z przeciętnymi zyskami inwestorów z dywidend w ubiegłym roku. W przypadku Grupy Żywiec mamy stopę dywidendy na poziomie 2,97%, gdyż spółka wypłaci 15,00 PLN dywidendy na akcję (prze dzisiejszej cenie otwarcia na poziomie 505,00 PLN). Należy przy tym odnotować, że jest to druga część dywidendy za 2017 rok, gdyż w listopadzie wypłacono zaliczkę w wysokości 11,00 PLN na akcję. Pełna dywidenda to więc 26,00 PLN, a jeśli ktoś kupił akcje spółki w ostatni dzień uprawniający do zaliczki na poczet dywidendy (20 listopada), to cała dywidenda zapewniła mu stopę zwrotu na poziomie 5,86%. Jest to również bardzo atrakcyjny poziom stopy dywidendy. W przypadku Kernel i Unicredit stopa dywidendy to mniej niż 2%, jest więc raczej przeciętna.

 

dywidenda

 

Historia dywidend

Zdecydowanie najdłuższą historię wypłat dywidend spośród wymienionych wyżej spółek ma Grupa żywiec, która jest jedną z najsolidniejszych spółek dywidendowych na GPW. Spółka dzieli się zyskami z akcjonariuszami regularnie od kilkunastu lat, a od podziału zysku za 2009 rok stosuje wypłaty zaliczkowe. W ostatnich latach wartości całej dywidendy za rok obrotowy kształtowały się w przedziale 18,00-35,00 PLN. Choć zaliczka na poczet dywidendy za 2017 rok była taka sama jak rok wcześniej, to druga część dywidendy okazała się nieco mniejsza, przez co drugi rok z rzędu spółka wypłaca mniejszą nominalną dywidendę w przeliczeniu na jedną akcję. Mocną historię dywidend ma również Unicredit, który w ostatnich 9 latach (łącznie z dywidendą za 2017 rok) tylko 2 razy nie wypłacał dywidendy. Wysokość dywidendy za 2017 rok jest najmniejsza w historii spółki. W latach 209-2010 spółka wypłacała 12,00 PLN dywidendy na akcję, a w latach 2012-2015 wysokość dywidendy rosła z 3,80 PLN do 5,20 PLN.  Spojrzenie na trend wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję może mylić, gdyż po drodze doszło do dwóch splitów akcji (w 2012 i 2017 roku). Jeśli spojrzymy na wartość całej dywidendy wypłaconej w każdym kolejnym roku, to zauważymy już tendencję wzrostową, a wartość dywidendy za 2017 rok (prawie 3 mld złotych jest niewiele niższa od rekordowe sumy za 2015 rok. Kernel ma krótszą historię dywidend, ale za to bardzo stabilną – spółka w ostatnich czterech latach wypłacała po 0,25 USD na jedną akcję. Z racji niskiego kursu dolara aktualna dywidenda będzie najniższa z tych czterech lat. Najkrótszą historię dywidend ma Stalexport, dla którego wypłata z zysku za 2017 rok będzie stanowić drugą dywidendę w historii. Jest ona za to wyraźnie wyższa od poprzedniej (która wyniosła 0,18 PLN na akcję).

 

Rekomendacje domów maklerskich

Aktualne rekomendacje domów maklerskich mamy tylko dla 2 spółek spośród 4, na których dywidendy można zapisać się w tym tygodniu. Są to Kernel i Stalexport. W obu przypadkach są to rekomendacje Kupuj, wydane pod koniec ubiegłego roku. Dla Kernel taką rekomendację wydał 8 grudnia VTB Capital, a cena docelowa to 65,00 PLN (52,40 PLN obecnie). Z kolei rekomendację Kupuj dla Stalexportu wydał 22 listopada DM BZ WBK, z ceną docelową 5,87 PLN (4,13 PLN obecnie). W pierwszym przypadku mamy więc potencjał do wzrostu w ciągu 6-7 miesięcy na poziomie 24%, a w drugim na poziomie 42%.

 

Podsumowanie analizy

Biorąc pod uwagę stopę wypłacanej dywidendy zdecydowanie najbardziej atrakcyjne z perspektywy inwestorów są spółki Stalexport i Grupa Żywiec. W przypadku pierwszej z nich na minus należy jednak zapisać krótką historię wypłat, co stanowi dla inwestorów wyższe ryzyko przy szacowaniu przyszłych wypłat. Plusem jest z kolei pozytywna rekomendacja DM BZ WBK – na to uwagę zwrócić mogą jednak tylko inwestorzy średnioterminowi, dla których pojawia się potencjał do zysku na poziomie ok. 50%, biorąc pod uwagę dywidendę, a także wycenę domu maklerskiego. Grupa Żywiec to z kolei przykład idealnej spółki do portfela dywidendowego z racji systematycznych wypłat, atrakcyjnej stopy dywidendy i długoterminowego trendu wzrostowego cen akcji. Dużą wadą jest jednak wysoka koncentracja akcjonariatu, która utrudnia inwestowanie w akcje spółki. W wolnym obrocie znajduje się bowiem jedynie 1,65% akcji Grupy Żywiec.

 

 


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk