• Odbierz prezent
spółki dywidendowe na GPW
Z artykułu dowiesz się:

- Na jakie dywidendy można zapisać się w tym tygodniu

Sezon dywidendowy powoli zbliża się ku końcowi, ale w tym tygodniu inwestorzy mają szansę na załapanie się na dywidendę czterech spółek, w tym PZU. Ostatnie notowania z prawem do wszystkich czterech dywidend przypada na środę. Sprawdźmy jak atrakcyjne dywidendy oferują wspomniane firmy i które z nich mogą być atrakcyjną inwestycją dla inwestorów długoterminowych.

 

4 spółki z GPW

Ostatnie notowania z prawem do dywidendy (w nawiasie dzień wypłaty dywidendy):

  • Indata Software – 27 września (13 października)
  • Protektor - 27 września (13 października)
  • Herkules - 27 września (13 października)
  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń - 27 września (19 października)

 

Stopa dywidendy

Biorąc pod uwagę stopę dywidendy (liczoną w stosunku do ceny otwarcia dzisiejszej sesji)  należy wyróżnić spółkę Protektor, będącą jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Stopa dywidendy na poziomie prawie 5,5% jest jedną z najatrakcyjniejszych w ostatnich tygodniach kończącego się powoli sezonu wypłaty dywidend. Stosunkowo atrakcyjną dywidendą może pochwalić się również Herkules – stopa dywidendy to w tym przypadku niespełna 4,0%.

 

spółki dywidendowe

 

Historia dywidend

Analizując historię dywidend należy wyróżnić przede wszystkim spółkę PZU, która wypłaca dywidendy systematycznie od ośmiu lat (od dywidendy za 2009 rok wypłaconej w 2010 roku). W ostatnich latach dywidendy systematycznie wypłacał również Protektor (obecna będzie czwartą z rzędu), a także Herkules (trzecia z rzędu). Druga z nich wypłaciła wcześniej jeszcze jedną dywidendę (za 2007 rok), funkcjonując jeszcze pod nazwą EFH Żurawie Wieżowe (przed zmianą nazwy na Herkules spółka nazywała się Gastel Żurawie). Ostatnia ze spółek, na których dywidendy można się jeszcze zapisać do środy, a więc Indata Software, debiutuje w tym roku jako spółka dywidendowa. Spółka, która w 2015 roku przeszła na główny parkiet GPW z rynku NewConnect wypłaca ‘symboliczy’ jeden grosz dywidendy na akcję. Ma to być jednak dopiero początek, gdyż według zaktualizowanej pod koniec ubiegłego roku polityki dywidendowej, zarząd spółki zamierza przedkładać Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Indata Software propozycje wypłaty dywidendy na poziomie 20-30% skonsolidowanego zysku netto spółki.

Choć ostatnie lata pokazały, że analizowane spółki (z wyjątkiem Indata Software) dzielą się systematycznie swoim zyskiem z akcjonariuszami, to mniej atrakcyjnie wygląda wielkość zysku przeznaczonego do podziału (i przypadającego na jedną akcję). W przypadku PZU dywidenda na poziomie 1,40 zł na akcję będzie najmniejszą od pierwszej, wypłaconej w 2010 roku. Będzie to również trzeci rok z rzędu, w którym wielkość dywidendy na jedną akcję spada – w przypadku rekordowej dywidendy za 2013 rok na jedną akcję przypadło 5,40 zł. Niższą dywidendę niż rok temu wypłaca również Protektor – spadek z 0,31 do 0,23 zł na jedną akcję. Ten spadek przerywa serię rosnącej wartości dywidendy na akcję, jaką obserwowaliśmy od pierwszej wypłaconej dywidendy (za 2013 rok – 0,27 zł) i oznacza najniższą wypłaconą dotychczas dywidendę. Herkules utrzymał wartość dywidendy na jedną akcję na poziomie 0,16 zł (tak jak w przypadku dywidendy za 2015 rok i więcej niż za 2014 rok – 0,06 zł).

 

Rekomendacje domów maklerskich

Określając atrakcyjność inwestowania w powyższe spółki w długim terminie możemy wspomóc się rekomendacjami domów maklerskich. Spośród czterech spółek, na których dywidendy możemy zapisać się w tym tygodniu, aktualne rekomendacje dostępne dla PZU.

Nastawienie domów maklerskich do spółki PZU można określić jako pozytywne:

  • DM mBank – Kupuj, z ceną docelową 51,83 zł (rekomendacja z dnia 7 lipca)
  • JP Morgan – Przeważaj, z ceną docelową 51,30 zł (rekomendacja z 23 czerwca)
  • DM Trigon – Kupuj, z ceną docelową 51,70 zł (rekomendacja z 11 czerwca)

Średnia wycena akcji spółki PZU to 51,61 zł. Dziś na otwarciu sesji za akcję spółki ubezpieczeniowej wynosiła 48,04 zł, co przy uwzględnieniu średniej wyceny daje nam potencjalny zysk z samego wzrostu ceny akcji na poziomie ok. 7,43% w perspektywie niespełna roku. Dodając do tego zysk z dywidendy otrzymujemy stopę zwrotu powyżej 10%.

 

Podsumowanie analizy

Spośród analizowanych spółek możemy wyróżnić dwie: Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Protektor. Pierwszą z nich ze względu na stosunkowo długą historię dywidend, a także pozytywne nastawienie analityków domów maklerskich, dające nadzieję na zysk powyżej 10% w skali roku. Nie bez znaczenie pozostaje również fakt, że PZU zaliczane jest do grona blue chipów na GPW i charakteryzuje się stosunkowo niskim ryzykiem zmienności i wysoką płynnością. Protektora wyróżniamy ze względu na wysoką stopę dywidendy. Plusem w przypadku inwestycje w akcje tej spółki jest również trwający od 3 lat trend wzrostowym. Na minus należy zapisać stosunkowo niskie obroty akcjami Protektora, szczególnie od maja bieżącego roku.

 

Inwestowanie w spółki dywidendowe jest domeną inwestorów długoterminowych. Dowiedz się jakie są zalety takiego modelu inwestycyjnego i dla kogo jest on odpowiedni, czytając artykuł Kto powinien inwestować w spółki dywidendowe?


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk