• Odbierz prezent
gpw rcc rokita

Do tej pory dywidendę za rok obrotowy 2017 wypłaciło raptem kilkanaście spółek. Właściwy sezon dywidendowy ma się jednak dopiero rozpocząć. W tym tygodniu inwestorzy mogą zapisać się na dywidendę jednej ze spółek notowanych na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych – jest nią PCC Rokita. Sprawdźmy jak atrakcyjną opcją może być ta spółka z perspektywy inwestorów budujących portfele dywidendowe.

 

Ostatnią sesją z możliwością zakupu akcji PCC Rokita z prawem do otrzymania dywidendy za 2017 rok, jest sesja czwartkowa (12 kwietnia). Sama dywidenda zostanie wypłacona 8 maja 2018 roku.

 

PCC Rokita to firma działająca na rynku chemicznym już ponad 65 lat. Jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej PCC. Grupa produkuje wyroby chemiczne powszechnie stosowane między innymi przy produkcji tworzyw sztucznych, w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, kosmetycznym, papierniczym i wielu innych. Jest producentem około 250 produktów wykorzystywanych w tych branżach. Spółka jest notowana na głównym parkiecie GPW od 2014 roku.

 

Stopa dywidendy

PCC Rokita przeznaczyła niespełna 165 mln złotych z zysku za 2017 rok na wypłatę dywidendy, co stanowi ok. 85% zysku osiągniętego w tym roku. Pozostała część zysku została przeznaczona na kapitał zapasowy, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych na wypłatę dywidendy. Na jedną akcję spółki przypadnie dywidenda w kwocie 8,31 zł. Przy cenie akcji z dzisiejszego otwarcia (115,00 zł) daje to stopę dywidendy na poziomie 7,23%. Wysokość stopy zwrotu jest więc w tym przypadku bardzo atrakcyjna. Biorąc pod uwagę dotychczas wypłacone dywidendy za 2017 rok będzie to jedna z najwyższych dywidend, zarówno w ujęciu nominalnym, jak i pod względem stopy dywidendy.

 

Historia dywidend

RCC Rokita ma na ten moment dość krótką historię wypłaty dywidend, ale w całości pokrywa się ona ze stażem spółki na GPW. Spółka wypłaciła powiem pierwszą dywidendę akcjonariuszom z GPW w 2015 roku (z zysku za 2014 rok). W kolejnych latach wielkość wypłacanej dywidendy rosła i tę tendencję widzimy także w przypadku wypłaty zysku za 2017 rok. To czwarta z kolei wypłacona dywidenda, przy pierwszej w wysokości 3,49 zł na akcje i dwóch kolejnych na poziomie 4,48 zł i 7,56 zł na akcję.

 

Sytuacja techniczna

Dla spółki PCC Rokita nie mamy żadnych aktualnych rekomendacji domów maklerskich, które przytaczam zazwyczaj przy ocenie fundamentalnej sytuacji spółki. Tym razem skupimy się więc wyłącznie na tym jak PCC Rokita prezentuje się z perspektywy technicznej.

Patrząc na sam trend należy stwierdzić, że sytuacja techniczna spółki jest bardzo pozytywna. Niemal od debiutu notowania spółki znajdują się w trendzie wzrostowym, a korekty w tym trendzie nie są głębokie. Od debiutu w czerwcu 2014 roku cena akcji wzrosła z 33,00 zł (cena emisyjna) do 118,50 zł i dziś ma szansę ustanowić nowe historyczne maksima, gdyż po godzinie 11:00 cena kształtowała się na poziomie 118,00 zł. Do tej pory najlepszym okresem dla spółki był rok 2017. Dzięki m.in. pozytywnym nastrojom na giełdzie, a także publikacji świetnych wyników finansowych za 2016 rok, akcje spółki niemal podwoiły swoją wartość w 2017 roku.

W tym roku spółka opiera się negatywnym nastrojom na warszawskiej giełdzie. Podczas gdy szeroki indeks WIG notuje wyraźną korektę spadkową, wykres akcji PCC Rokita wskazuje na konsolidację ze wzrostowym akcentem. W ujęciu średnioterminowym buduje się bowiem formacja trójkąta zwyżkującego. Jeśli ustanowione zostaną nowe historyczne maksima, to z perspektywy technicznej poziomem docelowym staną się okolice 130,00 zł. Aktualne wsparcie zlokalizowane jest z kolei w okolicy poziomu 112,50 zł. Dopóki cena akcji jest wyższa od tego poziomu scenariuszem wzrostowym pozostanie kontynuacja trendu wzrostowego.

 

rcc rokita

 

Podsumowanie analizy

PCC Rokita wydaje się atrakcyjną opcją dla inwestorów budujących długoterminowe portfele dywidendowe. Kluczowym argumentem jest tutaj wysoka stopa dywidendy za 2017 rok, która wypada bardzo atrakcyjnie w stosunku do poziomu dywidend wypłacanych przez inne spółki w ubiegłym roku. Na plus należy zapisać tendencję wzrostu poziomu dywidendy z roku na rok, która pozwala zachować atrakcyjną stopę dywidendy przy stale rosnących cenach akcji. To właśnie stabilny trend wzrostowy jest kolejnym czynnikiem przemawiającym na korzyść spółki. Korzystna sytuacja techniczna i brak głębokich korekt w ostatnich latach to dla inwestorów  dodatkowy atut.  Nieznaczny minus to stosunkowo krótka historia wypłat dywidend, która jednak pokrywa się w całości ze stażem spółki na GPW. Sam staż na GPW jest przy tym dość krótki i nie pozwala w pełni ocenić potencjału technicznego. Największym minusem spółki jest bardzo niski free float, na poziomie niespełna 16%. Dla mniejszych inwestorów nie powinien on jednak stanowić problemu z płynnością.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk