• Odbierz prezent
Osiedle administracyjne Sołtysowice z szansą na rewitalizację - z pomocą przyjdą prywatni inwestorzy
fot. freepik.com

Położone na północy Wrocławia osiedle administracyjne Sołtysowice w ostatnich latach stało się popularnym wyborem dla wszystkich tych, którym zależy na zamieszkaniu w niedalekiej odległości od centrum oraz zacisznym, zielonym otoczeniu.

Sołtysowice to spokojna część Wrocławia, doceniana przez osoby, którym nie odpowiada zgiełk ścisłego centrum miasta i preferujące bliskość terenów rekreacyjnych. Do najpopularniejszych bez wątpienia zalicza się Las Sołtysowicki. Rozległy obszar o powierzchni 22 ha to znakomite miejsce do joggingu, jazdy na rowerze czy rodzinnych spacerów. W jego obrębie znajdują się trzy stawy oraz specjalne przygotowane miejsca na ogniska. Las Sołtysowicki przecina Widawa. Wiele osób odwiedza wały wzniesione nad rzeką. Szeroka ścieżka, odseparowana od głównych dróg, dużo zieleni i pól przyciągają amatorów aktywnego wypoczynku. Tuż obok Lasu Sołtysowickiego znajduje się stadion z boiskiem trawiastym, boisko asfaltowe oraz plac zabaw. Na terenie stadionu odbywają się pikniki i festyny. W okolicy zlokalizowane są aż trzy rodzinne ogrody działkowe: „Aster”, „Grudka” i „Leśna Polana”.

Atrakcyjne położenie Sołtysowic,

łączące sąsiedztwo terenów zielonych z jednoczesnym dostępem do głównych arterii miasta i bliskością Pl. Grunwaldzkiego powoduje, że od kilku lat zainteresowanie tym obszarem systematycznie wzrasta. Potencjał dzielnicy dostrzegli inwestorzy. Swoje osiedla zbudowali tutaj Milart, Archicom, PCG czy Develia. Obecnie realizowana jest Sołtysowicka 21C Republiki Wnętrz oraz Osiedle Meteos od Como Domo, a w planach są kolejne inwestycje. Sołtysowice intensywnie się rozbudowują, mierząc jednocześnie z wyzwaniami dotyczącymi m.in. infrastruktury drogowej czy transportu zbiorowego. Zarówno mieszkańcy, jak i członkowie Rady Osiedla są zdania, że razem z rozrastaniem osiedla powinna postępować modernizacja okolicy. Ten proces już się rozpoczął, a część postulatów jest stopniowo realizowana.

Mieszkańcom zależało na budowie żłobka i nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sołtysowickiej

Apel Rady Osiedla do Urzędu Miasta w tej sprawie został wysłuchany. We wrześniu ubiegłego roku Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk ogłosił, że miasto rozstrzygnęło przetarg na budowę nowej placówki oświatowej. W ramach projektu powstanie tutaj 5-oddziałowy nowoczesny i ekologiczny żłobek z dociepleniem i fotowoltaiką, przeznaczony dla 150 dzieci. Zbudowana zostanie nowa droga prowadząca do obiektu, a teren przyległy – zagospodarowany. Dodatkowo w budynku będzie mieściła się filia miejskiej biblioteki publicznej. Mieszkańcy zabiegają też o poprawę oferty rekreacyjnej osiedla, w tym budowę nowego placu zabaw przy ul. Czytankowej. Ich prośby związane są z dokończeniem procesu rewitalizacji Parku Sołtysowickiego – dotąd brakowało tam koszy na śmieci i ławek oraz siłowni na świeżym powietrzu. Siłownia, według zapowiedzi Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, powstanie jeszcze w tym roku. Ze środków pozyskanych w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 zrealizowane będzie oświetlenie Stadionu Sołtysowickiego. Na ten cel zostanie przeznaczonych 400 tys. zł. Prowadzone są też działania mające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. W ostatnim kwartale 2020 roku doświetlono przejścia przez al. Poprzeczną na skrzyżowaniu z ul. Sołtysowicką i przez ul. Redycką na skrzyżowaniu z ul. Sołtysowicką. Planowane są kolejne doświetlenia, a także budowa trzech azyli dla pieszych na przejściach przy ul. Redyckiej.

Zrealizowane i zaplanowane przedsięwzięcia to dopiero początek długofalowego procesu modernizacji Sołtysowic. Wprowadzanie zmian jest rozłożone w czasie, gdyż do zrobienia jest sporo. Dodatkowo budżet miasta, obecnie szczególnie uszczuplony przez pandemię, nie zagwarantuje pokrycia kosztów wszystkich prac. Nie dziwi więc fakt, że władze miasta planują realizację wielu zadań przy udziale środków podmiotów zewnętrznych.

Z pomocą przyjdą prywatni inwestorzy

Rozwój potencjału Sołtysowic może wesprzeć planowana przez Lokum Deweloper budowa osiedla przy al. Poprzecznej. Inwestycja będzie okazją do wprowadzenia szeregu zmian i rozwiązań, które mogą przysłużyć się mieszkańcom całej dzielnicy. Spółka przygotowała plan zagospodarowania działki na terenie poprzemysłowym. Deweloper ma doświadczenie w prowadzeniu tego typu projektów: z powodzeniem zrewitalizował np. obszar przy ul. Tęczowej czy pomiędzy ul. Tarnogajską i Międzyleską. Opuszczone tereny, na których niszczały hale zakładów przemysłowych, zostały zrewitalizowane. Powstały tam nowoczesne osiedla, a zaniedbane obszary na nowo przywrócono miastu.

Teraz razem z zespołem doświadczonych architektów inwestor opracował spójną koncepcję osiedla przy al. Poprzecznej

Inwestycja ma mieć charakter otwarty, z wieloma ogólnodostępnymi terenami rekreacyjnymi. Na osiedlu powstanie plac z licznymi sklepami, klubem fitness oraz restauracjami i kawiarniami, do których przylegać będą zewnętrzne ogrody i tarasy. Uzupełnieniem głównego placu będą przestrzenie wspólne z zielonymi skwerami i dziedzińcami, na których pojawią się siłownie terenowe oraz place zabaw. Deweloper planuje zrewitalizować zielone obszary przyległe do działki, uzupełniając je o nowe drzewa, krzewy i kwiaty, a także ławki i oświetlenie, tworząc atrakcyjne parki, które zostaną połączone alejkami pieszo–rowerowymi. Dzięki temu na terenie Sołtysowic przybędzie przyjaznej, zielonej przestrzeni dostępnej dla każdego. W okolicach alei spacerowych i ciągów pieszych powstaną dodatkowe sklepy. Okoliczni mieszkańcy zyskają punkty usługowe zlokalizowane w zasięgu spaceru, a załatwienie codziennych spraw będzie możliwe bez konieczności wyjazdu w inne części miasta. Lokum Deweloper chce zastosować nowoczesne, ekologiczne rozwiązania, zapewniające mieszkańcom najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu. Będą to m.in. energooszczędne budynki, czy stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Mając świadomość wyzwań komunikacyjnych tego obszaru, deweloper deklaruje chęć istotnej partycypacji w kosztach budowy wiaduktu nad terenami kolejowymi, umożliwiającego połączenie Sołtysowic z ul. Bolesława Krzywoustego. Koncepcja projektowanej inwestycji zawiera rozwiązania ułatwiające sprawną komunikację na osiedlu oraz wygodne połączenie z infrastrukturą miejską, m.in. poprzez budowę ronda u zbiegu alei Poprzecznej i Kanonierskiej. Lokum Deweloper proponuje także przeprowadzenie linii autobusowej przez nowe drogi wytyczone na terenie działki. Takie rozwiązanie skróci czas przejazdu autobusów, a zlokalizowanie przystanków na terenie osiedla przyniesie wiele korzyści nie tylko mieszkańcom, ale także lokalnej społeczności, ułatwiając korzystanie z transportu publicznego.

Zaproponowane przez inwestora zagospodarowanie terenu uwzględnia wykonanie tras pieszo-rowerowych wzdłuż torów oraz na terenie osiedla

Umożliwiłoby to przyłączenie Sołtysowic do miejskiej sieci ścieżek rowerowych, o którą zabiegają mieszkańcy. Dodatkowo deweloper planuje instalację stacji roweru miejskiego oraz stojaków rowerowych z punktami napraw na terenie inwestycji. Dzięki temu poruszanie się rowerem po Sołtysowicach będzie o wiele bardziej wygodne oraz bezpieczne, a także ma szansę stać się zarówno alternatywą dla jazdy samochodem, jak i formą aktywnej rozrywki.

W ramach swojej koncepcji Lokum Deweloper przewiduje też wydzielenie części terenu na zespół szkolno–przedszkolny, który uzupełni istniejące na terenie Sołtysowic placówki o dodatkowe miejsce, do którego mogłyby uczęszczać dzieci z okolicy.

Deweloper zamierza przeznaczyć na cele publiczne blisko 20% powierzchni zakontraktowanej działki, a kwota, którą chce zainwestować we wszystkie działania mogące poprawić sytuację na Sołtysowicach, może wynieść nawet 100 mln zł.

Chcemy zainwestować w tym rejonie miasta i wykorzystać doświadczenie zdobyte przy inwestycjach zakładających rewitalizację terenów poprzemysłowych, takich jak Lokum Victoria i Lokum di Trevi. Przygotowaliśmy koncepcję otwartego, energooszczędnego i ekologicznego osiedla, a także pomysły, które mogą poprawić infrastrukturę miejską i społeczną oraz przyczynić się do podniesienia wygody życia na Sołtysowicach. Rozumiemy potrzeby mieszkańców oraz oczekiwania włodarzy Wrocławia co do istotnej pomocy w ich realizacji. Wierzymy, że ten projekt będzie modelowym przykładem współpracy miasta z deweloperem. Wszystko zależy jednak od tego, jak szybko miasto uchwali miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i w jakim stopniu będzie on zbieżny z koncepcją naszej inwestycji – potwierdza Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper S.A.

Władze miasta przystąpiły już do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co umożliwi poprawę infrastruktury drogowej i społecznej Sołtysowic. Pojawia się duża szansa na zrównoważony rozwój dzielnicy i przygotowanie pomysłów mogących rozwiązać przynajmniej część obecnych utrudnień.

***

Lokum Deweloper S.A. prowadzi działalność w sektorze wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Grupa koncentruje swoją działalność na rynku wrocławskim i krakowskim. Od 2004 r. deweloper zrealizował 40 projektów mieszkaniowych oddając do użytku ponad 5,5 tys. lokali. Grupa od 2015 roku notowana jest na GPW. Jest także członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań.

 


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk