• Odbierz prezent
ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: Nabycie Obligacji własnych w celu umorzenia (2021-02-16 14:51)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2020ESPI
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ S.A.
Temat
ORZEŁ SA: Nabycie Obligacji własnych w celu umorzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej informuje, że w dniu 15 lutego 2021 roku, działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach zawarł transakcje nabycia 293 sztuk obligacji własnych serii D w celu umorzenia o wartości nominalnej 1000,00 zł każda obligacja, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii D, zmienionej uchwałą nr 1 z dnia 7 marca 2016 roku, uchwałą nr 1 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, uchwałą nr 1 z dnia 30 września 2016 roku oraz uchwałą nr 1 z dnia 19 maja 2017 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLORZL000126. Łączna wartość transakcji wyniosła 401 595 zł, na którą składa się cena obligacji równa ich wartości nominalnej oraz 108 595 zł wypłaconych odsetek (370,63 zł na każdą obligację).

Powyższe transakcje nabycia obligacji zawarte zostały poza rynkiem zorganizowanym.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ORZEŁ S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
24-320Poniatowa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przemysłowa50
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7132984445060313241
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Monika Koszade-RutkiewiczPrezes Zarządu
2021-02-16Michał StachyraCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk