• Odbierz prezent
ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki (2021-03-17 15:43)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: "Spółka", "Emitent", "Pożyczkodawca") informuje, iż w dniu dzisiejszym został zawarty aneks do umowy pożyczki pomiędzy Spółką a Jenox Akumulatory sp. z o.o., podmiotem powiązanym z akcjonariuszem dominującym Spółki (dalej: "Pożyczkobiorca"), o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2020 w dniu 16.12.2020 r.

Przedmiotem zawartego aneksu jest określenie warunków wcześniejszej spłaty pożyczki. Strony uzgodniły, że spłata całości pożyczki nastąpi w terminie do dnia 19.03.2021 r. Pierwotny termin spłaty pożyczki wynikający z umowy przypadał na dzień 16.12.2023 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ORZEŁ BIAŁY S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-946Piekary Śląskie
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Harcerska23
(ulica)(numer)
032 2815770032 2899935
(telefon)(fax)
ir@orzel-bialy.com.plwww.orzel-bialy.com.pl
(e-mail)(www)
6260003139270647152
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Konrad SznajderPrezes Zarządu
2021-03-17Tomasz LewickiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk