• Odbierz prezent
Orlen zapowiada odpis aktualizacyjny -2,5 mld złotych

W 2020 roku PKN Orlen zakłada odpisy o łącznej wartości 2,5 miliarda złotych. Odpisy mają aktualizować wartość aktywów segmentu upstream oraz zapasów i są związane ze spadkiem ceny ropy naftowej przez pandemię koronawirusa.

 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 1 kwartał 2020 roku Orlen przewiduje ujęcie odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów Grupy Orlen w wysokości -0,5 mld złotych. Oszacowana kwota wynika z aktualizacji prognozy cen surowców oraz aktualizacji stopy dyskonta. Odpis pomniejszy EBITDA spółki za 1 kwartał 2020r.

EBITDA to zysk operacyjny powiększony o amortyzację.

W pierwszym kwartale tego roku spółka przewiduje także ujęcie odpisów aktualizujących wartość zapasów do poziomu wartości netto w kwocie -2 mld złotych. Konieczność rozpoznania odpisów wynika głównie ze spadków cen ropy oraz cen sprzedaży produktów. Oszacowana wartość odpisów pomniejszy wysokość skonsolidowanego wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) Grupy Kapitałowej ORLEN za 1 kwartał 2020 roku – podaje Orlen.

PKN Orlen został właścicielem około 80% akcji Energi SA

PKN Orlen SA informuje, że 30 kwietnia 2020 roku zakończył się proces rozliczania wszystkich transakcji nabycia przez spółkę akcji Energa SA z siedzibą w Gdańsku („Akcje”) po zakończonym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez ENERGA S.A., ogłoszonym przez Spółkę w dniu 5 grudnia 2019 roku.

PKN Orlen w wyniku wezwania nabył 331 313 082 akcji Energi, które stanowią około 80% kapitału zakładowego spółki energetycznej. Orlen posiada dzięki temu około 85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena za jedną akcję Energi wyniosła 8,35 PLN, a cena wszystkich nabytych przez spółkę akcji wyniosła około 2,77 mld PLN i została pokryta przez Orlen gotówką pochodzącą ze środków własnych oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego.

FXMAG akcje orlen zapowiada odpis aktualizacyjny -2,5 mld złotych polski koncern naftowy orlen sa pkn.pl orlen  energa  przejęcie  odpis aktualizacyjny  kurs ropy naftowej  covid-19 1

Notowania: Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:PKN/

Szymon Czuraj

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk