• Odbierz prezent
ORG: Rejestracja zmian w Statucie i wysokości kapitału zakładowego. (2021-03-30 09:34)
fot. freepik.com
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że powziął informację o rejestracji przez sąd zmian w Statucie. Zarejestrowany tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Sąd dokonał także rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego na drodze emisji 235.530 akcji serii K.
Nowa wysokość kapitału zakładowego wynosi 5.119.530zł, kapitał zakładowy dzieli się na 5.119.530 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 i §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-30 09:34:26Sławomir ChłońPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk