• Odbierz prezent
ORANGEPL: Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska za czwarty kwartał i cały rok 2020. (2021-02-17 17:14)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia:2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
ORANGEPL
Temat
Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska za czwarty kwartał i cały rok 2020.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska („Grupa”, „Orange Polska”) za czwarty kwartał i cały rok 2020.

Informacje dotyczące poszczególnych wskaźników, wraz z informacjami dotyczącymi danych przekształconych za 2019 rok w związku ze zmianami zasad rachunkowości, zostały przedstawione w Notach 2 i 3 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku sporządzonego wg MSSF (które jest dostępne na stronie internetowej https://www.orange-ir.pl/pl/centrum-wynikow).

Pełny tekst raportu znajduje się w załączniku.
Załączniki
PlikOpis
RB 3-2021 Wybrane dane 4Q i cały 2020 r.pdfWybrane dane za 4 kwartał i cały 2020 r.
CR 3-2021 Selected data 4Q and FY 2020.pdfWersja angielska (English version) - selected data 4Q and FY 2020
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ORANGE POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
ORANGEPLTelekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-326Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie160
(ulica)(numer)
22 527 23 2322 527 23 41
(telefon)(fax)
investors@orange.comwww.orange.pl
(e-mail)(www)
526-02-50-995012100784
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-17Julien DucarrozPrezes Zarządu
2021-02-17Jacek KunickiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk