• Odbierz prezent
Orange spółka

28 października spółka z branży telekomunikacyjnej Orange przedstawiła wyniki finansowe za III kwartał 2019 r.

 

28 października po zakończeniu sesji na GPW spółka Orange opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2019 r.

W trzecim kwartale przychody wyniosły 2,87 mld zł wobec 2,75 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 4,3% rok do roku. Przychody spółki są wyższe o 1,6% od konsensusu analityków na poziomie 2,82 mld zł.

Wynik EBITDAal (EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu) wyniósł 946 mln zł wobec 773 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 22,4% rok do roku. Wynik ten okazał się o 2,5% wyższy od konsensusu analityków na poziomie 923,3 mln zł.

Spółka osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 362 mln zł. Był on wyższy o 1,9% od konsensusu analityków na poziomie 355,2 mln zł.

Zysk netto wyniósł 224 mln zł. Okazał się on niższy od konsensusu analityków, którzy oczekiwali 229,8 mln zł.

Od 2019 roku Orange stosuje nowy standard rachunkowości MSSF 16. Ze względu na zmianę w standardach rachunkowości zysk operacyjny i zysk netto nie są porównywalne. Warto jednak wspomnieć, że w III kwartale 2018 r. zgodnie ze standardem MSR 17 zysk operacyjny wyniósł 175 mln zł, a zysk netto 91 mln zł.

W trzecim kwartale Grupa Orange poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 421 mln zł wobec 468 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Były one niższe o 10% niż przed rokiem.

Przepływy pieniężne wyniosły 419 mln zł wobec 278 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 51% rok do roku. Do wzrostu przepływów pieniężnych w tym kwartale w znaczącym stopniu przyczyniły się wpływy ze sprzedaży aktywów (w tym kompleksu nieruchomości w Warszawie) w wysokości 355 mln zł.

W raporcie spółka poinformowała, że w III kwartale liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych wzrosła o 13% rok do roku. Liczba klientów korzystających z dostępu mobilnego (kart SIM) wzrosła o 3,6%. Liczba klientów korzystających ze stacjonarnego dostępu szerokopasmowego wzrosła o 2,3%. W tym obszarze miał miejsce wzrost w zakresie łączy światłowodowych o 46%. Liczba klientów korzystających z telefonów stacjonarnych spadła o 8,4%.

Czytaj także: Orange przedstawia wyniki za 1 półrocze 2019 r. Spółka może pochwalić się dużym zyskiem

24 lipca spółka z branży telekomunikacyjnej Orange opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Szczególnie korzystny okazał się dla spółki drugi kwartał.   24 lipca po zakończeniu sesji na GPW, spółka Orange przedstawiła wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Przychody wyniosły 5,54 mld z.. Czytaj
Orange przedstawia wyniki za 1 półrocze 2019 r. Spółka może pochwalić się dużym zyskiem

 


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk