• Odbierz prezent
Orange z wynikami finansowymi za I kwartał 2020 r.

28 kwietnia spółka z branży telekomunikacyjnej Orange Polska przedstawiła wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Przychody i wynik EBITDAal okazały się lepsze od szacunków analityków. Pierwszy kwartał zakończył się jednak dla spółki stratą netto w wysokości 36 mln zł.

 

28 kwietnia po sesji na GPW spółka telekomunikacyjna Orange opublikowała raport finansowy za I kwartał 2020 r. Przychody wyniosły 2,8 mld zł wobec 2,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 0,9% rok do roku. Uzyskane przychody okazały się wyższe o 2,1% od konsensusu analityków na poziomie 2,75 mld zł. Zysk EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu (EBITDA al) wyniósł 676 mln zł, co jest wynikiem o 6% wyższym niż przed rokiem. Zysk EBITDA okazał się też wyższy od szacunków analityków, którzy spodziewali się wyniku na poziomie 646,3 mln zł.

Spółka Orange zakończyła I kwartał 2020 r. stratą netto w wysokości 36 mln zł wobec straty wynoszącej 2 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Analitycy spodziewali się straty netto na poziomie 17,7 mln zł.

Na poziom przychodów wpłynął wzrost przychodów z usług komórkowych, internetowych i pakietowych o 3,3% rok do roku, wzrost przychodów z usług IT i integracyjnych o 59%, a także spadek przychodów ze sprzedaży sprzętu o 17% rok do roku związany z zamknięciem znacznej części punktów sprzedaży z powodu pandemii. Na łączne przychody wpłynął też spadek pozostałych przychodów o 33% rok do roku.

Na wynik netto wpłynęły niezrealizowane ujemne różnice kursowe wynikające z przeszacowania zobowiązań z tytułu leasingu, głównie denominowanych w euro. Ponadto amortyzacja uległa zwiększeniu o 4% rok do roku w związku z realizacją inwestycji w sieci telekomunikacyjne.

Notowania: Orange Polska SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:OPL/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk