• Odbierz prezent
Orange z wynikami finansowymi za 2019 r. Udany rok dla spółki mimo straty w IV kwartale

12 lutego spółka z branży telekomunikacyjnej Orange opublikowała wyniki finansowe za 2019 r. Przychody i wynik EBITDA aL okazały się wyższe niż przed rokiem i przewyższyły szacunki analityków. Spółka zakończyła czwarty kwartał stratą większą od szacunków analityków. Cały 2019 rok jednak był udany dla spółki pod względem zysku.

 

12 lutego po sesji na GPW spółka Orange opublikowała raport finansowy za 2019 r.

W czwartym kwartale 2019 r. przychody wyniosły 3 mld zł wobec 2,92 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co stanowi wzrost o 2,6% rok do roku. Były one wyższe o 1% od konsensusu analityków, którzy spodziewali się przychodów na poziomie 2,97 mld zł.

EBITDA aL (po uwzględnieniu kosztów leasingu) wyniosła 707 mln zł wobec 686 mln zł przed rokiem, co stanowi wzrost o 3,1% rok do roku. Wynik ten okazał się wyższy o 8,3% od konsensusu analityków na poziomie 653 mln zł.

W czwartym kwartale wynik operacyjny był ujemny i wyniósł -155 mln zł wobec 64 mln zł zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku (wg MSR 17). Wynik ten nie jest do końca porównywalny z ubiegłym rokiem ze względu na zmianę standardu raportowania wyników na MSSF 16. Strata operacyjna okazała się większa od szacunków analityków, którzy spodziewali się straty na poziomie 106,8 mln zł.

Czwarty kwartał zakończył się dla spółki stratą netto w wysokości 186 mln zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku spółka wykazała stratę netto wynoszącą 15 mln zł (wg MSR 17). Uzyskana przez spółkę strata netto okazała się wyższa od szacunków analityków na poziomie 158,6 mln zł.

W całym 2019 r. przychody wyniosły 11,41 mld zł wobec 11,09 mld zł w 2018 r., co stanowi wzrost o 3,1%. EBITDA aL wyniosła 3,01 mld zł wobec 2,81 mld zł rok wcześniej i była wyższa o 7% niż rok wcześniej. W 2019 r. zysk operacyjny wyniósł 416 mln zł wobec 345 mln zł przed rokiem (wg MSR 17). W całym 2019 r. spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 91 mln zł wobec 10 mln zł zysku rok wcześniej (wg MSR 17). W 2019 r. Orange wydała na inwestycje 2,1 mld zł, z czego 0,7 mld zł na rozwój sieci światłowodowej, co było zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółki. Spółka poinformowała, że zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2019 r.

Na koniec IV kwartału liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych wyniosła 1,37 mln i była wyższa o 10,8% niż rok wcześniej. Liczba kart SIM wzrosła o 3,2% i wyniosła 15,28 mln. Liczba stacjonarnych dostępów szerokopasmowych wyniosła 2,61 mln i była wyższa o 1,8% niż przed rokiem, przy czym liczba łączy światłowodowych wyniosła 520 tysięcy, co stanowi wzrost o 42,1% rok do roku. Liczba telefonów stacjonarnych spadła o 8,7% i wyniosła 3,11 mln na koniec roku.

Notowania: Orange Polska SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:OPL/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk