• Odbierz prezent
Orange przedstawia wyniki za 1 półrocze 2019 r. Spółka może pochwalić się dużym zyskiem

24 lipca spółka z branży telekomunikacyjnej Orange opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Szczególnie korzystny okazał się dla spółki drugi kwartał.

 

24 lipca po zakończeniu sesji na GPW, spółka Orange przedstawiła wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Przychody wyniosły 5,54 mld zł wobec 5,42 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 209 mln zł wobec 106 mln zł rok wcześniej. W I półroczu 2019 r. spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 53 mln zł. W porównywalnym okresie ubiegłego roku miała stratę wynoszącą 66 mln zł.

W samym drugim kwartale 2019 r. spółka uzyskała przychody w wysokości 2,76 mld zł wobec 2,71 mld zł rok wcześniej. Były one więc wyższe o 2% rok do roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 138 mln zł wobec 73 mln zł w II kwartale 2018 r. Zysk netto wyniósł 55 mln zł wobec straty wynoszącej 16 mln zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

W sprawozdaniu poinformowano, że w I półroczu głównym czynnikiem wzrostu były przychody z usług konwergentnych (sprzedaż pakietu usług mobilnych i stacjonarnych), które wzrosły o 24% rok do roku. W tym okresie spadły przychody z usług wyłącznie komórkowych i usług wyłącznie szerokopasmowych, ze względu na migrację do usług konwergentnych oraz do konkurencji. Jednocześnie łączne przychody z tych trzech kategorii były o 1,4% wyższe niż rok wcześniej. Wzrost wspierały także przychody z usług IT i integracyjnych na rzecz klientów biznesowych, przychody ze sprzedaży sprzętu oraz pozostałe przychody.

Istotnym wydarzeniem dla Orange w drugim kwartale było nabycie 12 czerwca 100% udziałów w spółkach Blue Soft i Essembli, świadczących usługi informatyczne. Łączna wartość tej transakcji to 204 mln zł, z czego 147 mln zł zostało zapłaconych w momencie zawarcia umowy. Pozostała część ceny nabycia oszacowana na 35 mln zł stanowi wynagrodzenie warunkowe, które zostanie rozliczone przed końcem 2022 r. w oparciu o m. in. osiągnięte przez nabyte spółki cele finansowe. Pozostałe 22 mln zł stanowi wynagrodzenie za usługi świadczone po zamknięciu transakcji.

Od 2019 r. spółka Orange raportuje wyniki finansowe zgodnie z nowym standardem rachunkowości MSSF 16, mającym na celu zapewnienie jednolitej metody księgowania wszystkich umów leasingowych. Z tego względu spółka utworzyła nową miarę wyników operacyjnych EBITDAal (EBITDA po kosztach leasingu). Prognoza spółki na 2019 r. obejmuje poprawę tego wyniku, który w 2018 r. wyniósł 2,811 mld zł. W I półroczu wynik ten wyniósł 1,353 mld zł i był wyższy o 3 mln zł rok do roku.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk