• Odbierz prezent
OPTIZEN LABS S.A.: Podpisane porozumienie (2021-03-06 10:41)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia: 2021-03-06
Skrócona nazwa emitenta
OPTIZEN LABS S.A.
Temat
Podpisane porozumienie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z zawartą w dniu 23 grudnia 2011 roku umową inwestycyjną pomiędzy Helix Venture Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz na mocy późniejszej umowy wspólników dotyczącej poszukiwania inwestorów zainteresowanych inwestycją w Spółkę TIME 4MOBILE Sp. z o.o. lub nabyciem jej udziałów otrzymał w dniu dzisiejszym tj. 5 marca 2021 roku datowane na dzień 15 lutego 2021 r. podpisane przez wszystkie wskazane powyżej strony rozwiązanie przedmiotowej umowy na zasadzie porozumienia.

Zapisy zawartego porozumienia wskazują, iż została zawarta umowa pomiędzy stronami nabycia udziałów TIME 4MOBILE Sp. z o.o. celem ich umorzenia na mocy której HPV dokonał sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów TIME 4MOBILE Sp. z o.o. na rzecz tej spółki celem ich umorzenia bez wynagrodzenia oraz została podpisana umowa nabycia udziałów TIME 4MOBILE Sp. z o.o. celem ich umorzenia na mocy której Optizen Labs S.A. dokonał sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów TIME 4MOBILE Sp. z o.o. na rzecz tej spółki celem ich umorzenia bez wynagrodzenia.Tym samym Emitent nie jest już zaangażowany kapitałowo w podmiot TIME 4MOBILE Sp. z o.o., który to do dnia transakcji nie prowadził działalności operacyjnej przynoszącej wymierne korzyści finansowe dla Emitenta.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)OPTIZEN LABS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPTIZEN LABS S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-661Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wita Stwosza18
(ulica)(numer)
22 617 01 0122 616 60 66
(telefon)(fax)
office@optizenlabs.comwww.optizenlabs.com
(e-mail)(www)
526-269-50-00015454666
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk