• Odbierz prezent
Opłaca się żyć 100 lat! Ile wynosi dodatek honorowy?

Portal Money podał dane dotyczące dodatku do emerytury dla 100-latków. Obecnie ZUS wypłaca około 2,2 tysięcy takich świadczeń. Spodziewa się, że z czasem będzie ich przybywać. Ile wynosi takie świadczenie?

 

Osoby, które ukończyły 100 lat, otrzymują dodatek honorowy do emerytury. Obecnie ZUS wypłaca około 2,2 tysięcy takich świadczeń. Według szacunków do końca wieku może być ich o 100 tysięcy więcej.

Od 1 marca 2020 r. dodatek wynosi 4294 zł brutto. Przed rokiem kwota ta wynosiła 3731 zł, a dwa lata temu 3536 zł.

Dodatek honorowy jest przyznawany przez ZUS od 1972 r. O świadczenie to nie trzeba składać wniosku, jeśli otrzymuje się emeryturę lub rentę z ZUS. Osoby, które nie pracowały ani nie otrzymywały renty, a tym samym nie miały do czynienia z ZUS, również otrzymują świadczenie, jeśli złożą o nie wniosek.

Część takich świadczeń wypłaca też KRUS (około 1 tys. osób) oraz Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych (po kilkadziesiąt osób).

Wysokość dodatku jest taka sama zarówno dla ubezpieczonych w ZUS jak i w KRUS. Jest ustalana na podstawie tzw. kwoty bazowej obowiązującej w dniu ukończenia 100 lat.

Kwotę bazową stanowi 100% przeciętnego wynagrodzenia, pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Ustala się ją co roku i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Świadczenie jest objęte podatkiem dochodowym, toteż emeryt 100-latek otrzymuje około 3500 zł netto. W odróżnieniu od emerytury kwota dodatku nie podlega waloryzacji i przez całe dalsze życie świadczeniobiorca otrzymuje ją w tej samej wysokości.

Jak informuje portal Money, według danych GUS, osób, które mają 100 lat, jest więcej niż pobierających dodatek, co świadczy o tym, że albo dane którejś z instytucji są nieprecyzyjne albo część uprawnionych nie otrzymuje świadczenia. Może chodzić o osoby, które nie były ubezpieczone w ZUS ani KRUS i nie złożyły wniosku.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk