• Odbierz prezent
Opinia BCC w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

Propozycje zmian zawarte w rozporządzeniu znajdą swoje zastosowanie u wybranych grup podatników. Jak rozumiemy, zamierzeniem twórców projektu jest wsparcie przedsiębiorców, którzy funkcjonują w specyficznych warunkach. Trudno bowiem wyobrazić sobie tzw. dużego detalistę, który korzysta z soft rozwiązania fiskalnego. Każda duża sieć handlowa wyposaża stanowiska kasowe w urządzenia mogące obsłużyć klienta: POS (w tym skaner kodów paskowych), drukarka fiskalna, terminal płatniczy, waga, itd. Jeżeli proponowane rozwiązanie nie jest zaadresowane do branży dużego handlu i usług, to uznajemy, że dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Obawy BCC wzbudza przerzucenie na przedsiębiorców pełnej odpowiedzialności za sprawność kas opartych na oprogramowaniu. W dzisiejszym rozwiązaniu gwarantem bezpieczeństwa kas była homologacja przeprowadzana przez GUM – instytucję cieszącą się zasłużonym zaufaniem. Brak neutralnego weryfikatora rozwiązań software’owych może skutkować karami dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się skorzystać z kas opartych na oprogramowaniu.

Szczegółowe uwagi BCC do projektu z 22 listopada:

  1. W paragrafie 3 określona została górna granica rocznych obrotów przedsiębiorców kwalifikujących się do kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Podkreślamy istotę udziału poszczególnych grup podatników w szarej strefie, a w niej największy udział mają przedsiębiorcy z sektora MŚP. To właśnie w tym obszarze powinny być zaostrzone uwarunkowania fiskalizacji transakcji poprzez eksploatację w wyniku obowiązku ustawowego sprzętowej kasy rejestrującej online. Wyznaczony roczny limit obrotów w wysokości 10 mln EUR powinien być dolną granicą wyznaczającą możliwość stosowania kasy rejestrującej w postaci oprogramowania.
  2. W paragrafie 7 ust. 4 wprowadzone jest pojęcie odrębnej ewidencji prowadzonej przez przedsiębiorców. Nie znaleźliśmy nigdzie opisu mechanizmu tworzenia i obsługi odrębnej ewidencji – jeżeli faktycznie tego brakuje, proponujemy uzupełnienie w rozporządzeniu lub w załącznikach do niego.
  3. W paragrafie 18 ust. 1 określone zostały raporty i formy ich prezentacji – część z nich zakłada wyłącznie formę papierową. Apelujemy o wprowadzanie wszędzie tam, gdzie jest to możliwe form elektronicznych, jako tożsamych formom papierowym.
  4. W załączniku 1 nie zostało jasno określone, w jaki sposób przedsiębiorca ma wyjść z trybu „tylko do odczytu”. Jednocześnie w paragrafie 40 ust.1 załącznika 1 mamy wrażenie, że chodzi o słowo „uniemożliwia” zamiast słowa „umożliwia”.
  5. W załączniku 3, część A brakuje formy elektronicznej.

BCC podtrzymuje opinię, że rozwiązania kasowe – niezależnie od tego, czy software’owe, czy tradycyjnie oparte na hardware’rze – powinny przechodzić przez proces certyfikacji w upoważnionej do tego instytucji. Taka certyfikacja gwarantuje odpowiednią jakość urządzeń i zmniejsza zaangażowanie i odpowiedzialność przedsiębiorców za właściwe funkcjonowanie kas. Oczekujemy również, że kasy software’owe spełniać będą wymóg obligatoryjnej komunikacji z terminalami płatniczymi za pośrednictwem uniwersalnego protokołu komunikacyjnego, wdrożonego odpowiednim rozporządzeniem.

Niestety, w nowej wersji projektu rozporządzenia zostały uwzględnione tylko niektóre uwagi przekazane we wrześniu br. w ramach konsultacji publicznych pierwotnej wersji projektu. W kontekście budowy społeczeństwa cyfrowego, pragniemy zauważyć uwzględnienie w projekcie odniesień do protokołu komunikacyjnego kasa rejestrująca – terminal płatniczy oraz usankcjonowanie obsługi elektronicznego paragonu fiskalnego.

 

Business Centre Club powstał pod koniec XX w., w 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych a siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie całej Polski działają 22 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy przedsiębiorcom, jest ustawowym członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest Marek Goliszewski.

Kontakty prasowe: https://www.bcc.org.pl/strefa_eksperta/kontakty-do-ekspertow, więcej: https://www.bcc.org.pl/ oraz: https://www.facebook.com/businesscentreclub


Business Centre Club

Istnieje  od  1991  roku.  Jest  prestiżowym  Klubem  przedsiębiorców  i  największą  w  kraju,  ustawową  organizacją  indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają p onad  400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych. Wśród członków BCC znajdują się największe korporacje krajowe i zagran iczne. Członkami Klubu są także uczelnie wyższe, wydawnictwa, szpitale, prawnicy, dziennikarze, naukowcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC prowadzi działania w blisko 250 miastach i 23 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy przedsięb iorcom. BCC jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystk ich działań BCC jest Marek Goliszewski.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk