• Odbierz prezent
OPERA ZA 3 GROSZE FIZ: raport finansowy (2021-04-09 16:22)
fot. freepik.com
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr

12/2021
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2021-04-09
Nazwa podmiotu:OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu:Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów
Podstawa prawna§ 22 ust. 1 pkt 13 oie - zwołanie zgromadzenia inwestorów;

WIADOMOŚĆ

Działając w imieniu OPERA za 3 Grosze FIZ, informuję że Zarząd OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA podjął w dniu 6 kwietnia 2021 uchwałę w sprawie zwołania Zgromadzenia Inwestorów OPERA za 3 Grosze FIZ.

§ 1

Zarząd OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia zwołać Zgromadzenie Inwestorów OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (odpowiednio: „Fundusz” i „Zgromadzenie Inwestorów”) z następującym porządkiem obrad:

1)     otwarcie Zgromadzenia Inwestorów;

2)     stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów;

3)     rozpatrzenie sprawozdania finansowego OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 roku;

4)     podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 roku;

5)     podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Depozytariusza;

6)     zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Zgromadzenie Inwestorów odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 142 (Budynek Centrum Królewska, 12 piętro).

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów zostanie zamieszczone na stronie internetowej Spółki nie później, niż w dniu 8 kwietnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

PlikOpisPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOTDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-09Krzysztof ŁękarskiWiceprezes Zarządu


2021-04-09Ewelina PawelecProkurent
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk