• Odbierz prezent
OPEN FINANCE S.A.: ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU (2021-05-07 13:27)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr78/2021
Data sporządzenia: 2021-05-07
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 92, informuje, że zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku.

Pierwotna data publikacji raportu okresowego, o którym mowa powyżej, wyznaczona została w Raporcie bieżącym nr 13/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. na dzień 30 maja 2021 r.

Przedmiotowy raport okresowy zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 12 maja 2021 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku, wskazane w Raporcie bieżącym nr 13/2021 nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie92
(ulica)(numer)
+48 (22) 541 51 00+48 (22) 541 51 01
(telefon)(fax)
kontakt@open.plwww.open.pl
(e-mail)(www)
5213280836015672908
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-07Joanna Tomicka - Zawora
Prezes Zarządu
2021-05-07Marek Żuberek
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk