• Odbierz prezent
OPEN FINANCE S.A.: ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI RAPORTU OKRESOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU (2021-09-07 14:46)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr147/2021
Data sporządzenia: 2021-09-07
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI RAPORTU OKRESOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, informuje, że zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 30.06.2021 r.

Pierwotna data publikacji raportu okresowego wyznaczona została w raporcie bieżącym nr 31/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. na dzień 30 września 2021 r.

Przedmiotowy raport okresowy zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 9 września 2021 r.
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku, wskazane w Raporcie bieżącym nr 13/2021 nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie92
(ulica)(numer)
+48 (22) 541 51 00+48 (22) 541 51 01
(telefon)(fax)
kontakt@open.plwww.open.pl
(e-mail)(www)
5213280836015672908
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-07Tomasz ChwiejczakProkurent
2021-09-07Magdalena Czwarno - SierońProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk